'._('einklappen').'
 

Kostylevit

   

Kostylevit (3 Bilder) aus "Russland/Nordwestrussland, Föderationskreis/Murmansk, Oblast/Kola-Halbinsel/Chibiny (Khibiny)/Berg Koashva/Koashva Grube"

Kostylevit
Aufrufe (Bild: 1243972865): 1363
Kostylevit

Bildgröße: 5 mm; Fundort: Koashva, Khibiny, Kola, Russland

Copyright: Pavel M. Kartashov
Beitrag: slugslayer 2009-06-02
Kostylevit
Aufrufe (Bild: 1243972843): 1361
Kostylevit

Bildgröße: 4 mm; Fundort: Koashva, Khibiny, Kola, Russland

Copyright: Pavel M. Kartashov
Beitrag: slugslayer 2009-06-02
durchsichtige Kostylevit xx neben braunen Sazykinait-(Y) xx
Aufrufe (Bild: 1208244137): 1601
durchsichtige Kostylevit xx neben braunen Sazykinait-(Y) xx

mit Aegirin; Bildgröße: 5x4 mm; Fundort: Koashva, Khibiny, Kola, Russland

Copyright: Pavel M. Kartashov
Beitrag: slugslayer 2008-04-15