https://www.mineral-bosse.de
https://www.mineralbox.biz
https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
'._('einklappen').'
 

Anthozoa (Korallen)

siehe auch Anthozoa

Taxonomie

Abeophyllum

Eusmilia fastigiata

Paralleynia acclinis

Acaciapora

Eusmiliinae

Paramixogonaria

Acaciaporella

Eusthenotrochus

Paramontastraea

Acaciaporella jilinensis

Evenkiella

Paramontlivaltia

Acanthastraea

Evenkiellidae

Paramontlivaltia charcennensis

Acanthastraea horrida

Evhelia

Paramontlivaltia deformis

Acanthastrea

Ewaldocoenia

Paramontlivaltia inaequalis

Acanthastrea amakusensis

Ewaldocoenia pollaplasia

Paramontlivaltia kobyi

Acanthastrea braziliensis

Exilifrons

Paramontlivaltia obliqua

Acanthastrea crenulata

Exilifrons eurekaensis

Paramontlivaltia ruvida

Acanthastrea dausi

Exostega

Paramplexoides

Acanthastrea echinata

Explanaria alveolaris

Parapavona

Acanthastrea hemprichii

Explanaria gemmacea

Parapavona major

Acanthastrea hillae

Explanaria lobata

Paraphyllogyra

Acanthastrea horrida

Explanaria mesenterina

Paraplacocoenia

Acanthastrea lordhowensis

Explanaria tenera

Paraplacocoenia orbignyana

Acanthastrea patula

Expressophyllidae

Paraplacocoenia pruvosti

Acanthastrea polygonalis

Expressophyllum

Paraplacocoenia rotula

Acanthastrea termofurae

Faberolasma

Parapleurosmilia

Acanthocoenia

Faberophyllum

Parapleurosmilia inflata

Acanthocoenia neocomiensis

Faberophyllum leathamense

Parapolytremacis

Acanthocyclus

Faberophyllum minnewankensis

Parapolytremacis alloiteaui

Acanthocyclus catinulus

Fainella

Parapolytremacis bellardii

Acanthocyclus fletcheri

Faksephyllia

Parapolytremacis septifera

Acanthocyclus iowensis

Faksephyllia faxoensis

Pararachnastraea

Acanthocyclus magnus

Falsiamplexus

Pararachnastraea amsburyi

Acanthocyclus parvulus

Falsiamplexus delicata

Pararachnastraea bellula

Acanthocyclus porpitoides

Falsiamplexus elongatus

Pararachnastraea delicata

Acanthogyra

Falsiamplexus flexibilis

Pararachnastraea dyeri

Acanthogyra aptiana

Falsiamplexus reductus

Pararachnastraea gracilis

Acanthogyra columnaris

Falsicatenipora

Pararachnastraea illipahensis

Acanthogyra micra

Famaxonia

Pararachnastraea integrata

Acanthogyra multiformis

Famennelasma

Pararachnastraea lewisi

Acanthogyra paracolumnaris

Famennelasma antiquum

Pararachnastraea lyallensis

Acanthogyra tosaensis

Farabophyllum

Pararachnastraea mckibbinae

Acanthohalysites

Fasciatiphyllia

Pararachnastraea moormanensis

Acantholithus

Fascicularia

Pararachnastraea owensensis

Acanthophillia

Fasciculiamplexus

Pararachnastraea peggyae

Acanthophyllia

Fasciculiamplexus contortus

Pararachnastraea stylidophylloides

Acanthophyllia ampla

Fasciculophyllum

Pararachnastraea tschernyschewi

Acanthophyllia deshayesiana

Fasciphyllidae

Pararachnastraea wilsoni

Acanthophyllum

Fasciphyllum

Pararhizophyllum

Acanthophyllum (Grypophyllum)

Fasciphyllum insolitus

Pararhizophyllum parvulum

Acanthophyllum (Grypophyllum) jenkinsi

Fasciseris

Parasarcinula

Acanthophyllum (Neostringophyllum)

Favastraea

Parascolymia

Acanthophyllum clermontense

Favastrea

Parascolymia bracherti

Acanthophyllum clermontensis

Favia

Parasimplastrea

Acanthophyllum confusum

Favia affinis

Parasimplastrea simplicitexta

Acanthophyllum heterophyllum

Favia africana

Parasiphonophyllia

Acanthophyllum jenkinsi

Favia amicorum

Parasmilia

Acanthophyllum trompetti

Favia amplior

Parasmilia altavillensis

Accurganaxon

Favia aquitaniensis

Parasmilia anderssoni

Acdalina

Favia baumbergeri

Parasmilia aptiensis

Acdalopora

Favia beaumaderiensis

Parasmilia austinensis

Acervularia

Favia bihinense

Parasmilia balanophylloides

Acervularia bassleri

Favia cavernosa

Parasmilia bullardi

Acervularia davidsoni

Favia cesaredensis

Parasmilia centralis

Acervulariidae

Favia clarki

Parasmilia crassicostata

Acidolites

Favia complanata

Parasmilia crnikalensis

Acinophyllum

Favia conferta

Parasmilia cyensis

Acmophyllum

Favia confertissima

Parasmilia cylindracea

Acrhelia

Favia corollaris

Parasmilia cylindrica

Acrhelia horrescens

Favia costata

Parasmilia elliptica

Acrocyathinae

Favia crassior

Parasmilia elongata

Acrocyathus

Favia cretacea

Parasmilia excavata

Acrohelia

Favia dalmatina

Parasmilia fittoni

Acrophyllidae

Favia danae

Parasmilia flindersensis

Acrophyllinae

Favia denticulata

Parasmilia granulata

Acrophyllum

Favia dominicensis

Parasmilia graysonensis

Acropora (Scleractinia)

Favia doreyensis

Parasmilia helenae

Acropora abrotanoides

Favia ehrenbergi

Parasmilia hermani

Acropora acuminata

Favia exilis

Parasmilia jusani

Acropora alvarezi

Favia falloti

Parasmilia leganyii

Acropora anglica

Favia faviodes

Parasmilia lindstroemi

Acropora aspera

Favia favioides

Parasmilia lucens

Acropora austera

Favia favus

Parasmilia ludoviciana

Acropora bancellsae

Favia felixi

Parasmilia mantelli

Acropora bartonensis

Favia fragum

Parasmilia montaldoensis

Acropora bonellii

Favia friedbergi

Parasmilia rudis

Acropora borneoensis

Favia gotschevi

Parasmilia taurinensis

Acropora branchi

Favia gracilis

Parasmilia texana

Acropora britannica

Favia gravida

Parasmiliidae

Acropora brueggemanni

Favia gregoryi

Parasmiliinae

Acropora cerealis

Favia haipensis

Parasmilinae

Acropora cervicornis

Favia hannai

Parasmiliopsis

Acropora clathrata

Favia helianthoides

Parasmiliopsis cenomana

Acropora corymbosa

Favia hemispherica

Parasmithiphyllum

Acropora crassa

Favia hemprichii

Parasmithiphyllum faviforme

Acropora crateriformis

Favia hululensis

Parasmithiphyllum kakisianum

Acropora cuneata

Favia irregularis

Parasociophyllum

Acropora cylindrica

Favia jezoensis

Parastauria

Acropora cytherea

Favia junghuhni

Parastelliporella

Acropora danai

Favia kabyliensis

Parasterophrentis

Acropora darrellae

Favia lacuna

Parasterophrentis abnormis

Acropora deformis

Favia laxa

Parastraeomorpha

Acropora derawanensis

Favia leptophylla

Parastraeomorpha minuscula

Acropora digitifera

Favia lizardensis

Parastraeomorpha similis

Acropora dispar

Favia lobata

Parastraeoorpha

Acropora dissimilis

Favia lorioli

Parastraeopora

Acropora divaricata

Favia maastrichtensis

Parastraeopora chmeliki

Acropora donei

Favia macdonaldi

Parastrea

Acropora duncani

Favia macrocalyx

Parastrea affinis

Acropora eibli

Favia macrotheca

Parastrea doreyensis

Acropora elegans

Favia madhuwalensis

Parastrea grandiflora

Acropora elenae

Favia magnifica

Parastrea michelini

Acropora elizabethensis

Favia maliriensis

Parastrea savignyi

Acropora emanuelae

Favia maoadentrensis

Parastrea stricta

Acropora eminens

Favia mathai

Parastriatopora

Acropora exarata

Favia matthaii

Parastriatopora celebrata

Acropora fennemai

Favia maxima

Parastriatopora mirifica

Acropora filiformis

Favia melitae

Parastriatopora nigrolimitata

Acropora florida

Favia meneguzzoi

Parastriatopora rhizoides

Acropora formosa

Favia merriami

Parastriatoporella

Acropora gemmifera

Favia michelini

Parastriatoporidae

Acropora glauca

Favia minutissima

Parasunophyllum

Acropora globiceps

Favia oishii

Parasynastraea

Acropora grandis

Favia okeni

Parasynastraea cylindrica

Acropora haidingeri

Favia pallida

Parasynastraea tignaria

Acropora haimei

Favia pedunculata

Paratetradium

Acropora halmaherae

Favia perrandi

Parathecosmilia

Acropora hasibuani

Favia planissima

Parathecosmilia langobardica

Acropora hebes

Favia plicata

Parathecosmilia sellae

Acropora hemprichii

Favia praeamplior

Parathysanophyllum

Acropora herklotsi

Favia proeminens

Paratrochocyathis

Acropora hispida

Favia profunda

Paratrochocyathus

Acropora hoeksemai

Favia ritterneri

Paratrochocyathus androiavensis

Acropora horrida

Favia rotumana

Paratrochocyathus collignoni

Acropora humilis

Favia rotundata

Paratrochocyathus conulus

Acropora hyacinthus

Favia savignyi

Paratrochocyathus crassus

Acropora indiana

Favia somaliensis

Paratrochocyathus cupuliformis

Acropora indonesia

Favia speciosa

Paratrochocyathus epicharis

Acropora intermedia

Favia stelligera

Paratrochocyathus jasmundi

Acropora irregularis

Favia subdenticulata

Paratrochocyathus lamina

Acropora kirstyae

Favia taurica

Paratrochocyathus lemniscatus

Acropora kosurini

Favia tenuistriata

Paravolzeia

Acropora lamarcki

Favia texana

Paravolzeia alpina

Acropora latistella

Favia turbinata

Paravolzeia timorica

Acropora laurae

Favia valenciennesii

Parawentzelella

Acropora lavandulina

Favia veroni

Parawentzelella (Miyagiella) johnstonae

Acropora listeri

Favia versipora

Parawentzelella (Miyagiella) korjakensis

Acropora longicyathus

Favia vokesae

Parawentzelella (Miyagiella) magna

Acropora lovelli

Favia weisbordi

Parawentzelella (Miyagiella) miyagiensis

Acropora lutkeni

Faviicae

Parawentzelella (Miyagiella) motoyoshiensis

Acropora macrocalyx

Faviidae

Parawentzelella (Parawentzelella)

Acropora magnifica

Faviina

Parawentzelella (Parawentzelella) canalifera

Acropora mangarevensis

Faviinae

Parawentzelella (Parawentzelella) gubleri

Acropora massawensis

Favioseris

Parawentzelella (Parawentzelella) iwaizakiensis

Acropora microphthalma

Favioseris anomalos

Parawentzelella (Parawentzelella) regularis

Acropora millepora

Favisitina

Parawentzelella (Parawentzelella) socialis

Acropora minuta

Favistella

Parawentzelella canalifera

Acropora monticulosa

Favistina

Parawentzelella gansuense

Acropora multiramosa

Favites

Parawentzelella gubleri

Acropora muricata

Favites abdita

Parawentzelella johnstonae

Acropora nasuta

Favites acuticollis

Parawentzelella korjakensis

Acropora natalensis

Favites ambigua

Parawentzelella malayensis

Acropora nobilis

Favites autignacensis

Parawentzelella regularis

Acropora orbicularis

Favites bennettae

Parawentzelella socialis

Acropora ornata

Favites borneensis

Parawentzelella yaoshangensis

Acropora pachymorpha

Favites carryensis

Parawentzellophyllum

Acropora palifera

Favites chinensis

Parawentzellophyllum abnorme

Acropora palmata

Favites complanata

Parawentzellophyllum jiangxiense

Acropora palmerae

Favites crassiseptata

Parawentzellophyllum jigonglingense

Acropora panamensis

Favites densisepta

Parawentzellophyllum lepingense

Acropora papillare

Favites detecta

Parazolophyllia

Acropora pharaonis

Favites expansa

Parazonophyllum

Acropora pichoni

Favites flexuosa

Parepismilia

Acropora piedmontensis

Favites gabbi

Parepismilia amdoensis

Acropora pinguis

Favites halicora

Parepismilia thurmanni

Acropora plicata

Favites inaequiseptata

Parepismiliidae

Acropora polystoma

Favites insignis

Parepisoilia

Acropora proteacea

Favites irregularis

Paretallonia

Acropora pseudolavandulina

Favites macrocalyx

Paretallonia bendukidzeae

Acropora pulchra

Favites magnificata

Paretallonia hispaniensis

Acropora ramosi

Favites magnistellata

Pareynia

Acropora renemai

Favites mexicana

Pareynia splendens

Acropora robusta

Favites micropentagona

Parisastraea

Acropora roemeri

Favites mimbastensis

Parisastraea collignoni

Acropora roseni

Favites multilateralis

Parnassomeandra

Acropora rudis

Favites neglecta

Parnassomeandra diacantoniae

Acropora russelli

Favites neugeboreni

Parnassomeandra steuberi

Acropora salentina

Favites neuvillei

Paronastraea

Acropora saludensis

Favites oligocenica

Parvaxon

Acropora salundensis

Favites pauciseptata

Patelopsammia

Acropora samoensis

Favites pentagona

Paterophyllum

Acropora scherzeriana

Favites peresi

Patridophyllum

Acropora schmitti

Favites polygonalis

Patrophontes

Acropora secale

Favites rhomboidea

Pattalophyllia

Acropora sekiseiensis

Favites rotundata

Pattalophyllia aegyptiaca

Acropora selago

Favites spinosa

Pattalophyllia costata

Acropora slovenica

Favites stylifera

Pattalophyllia cyclolitoides

Acropora smithi

Favites taruensis

Pattalophyllia dalmatina

Acropora solanderi

Favites tenera

Pattalophyllia gnatae

Acropora solitaryensis

Favites tesserifera

Pattalophyllia grumi

Acropora spicifera

Favites verbeeki

Pattalophyllia nosvaiensis

Acropora splendida

Favites virens

Pattalophyllia sinuosa

Acropora squarrosa

Favites yamanarii

Pattalophyllia subcurvata

Acropora stoddarti

Favites yborensis

Pattalophyllia subinflata

Acropora surculosa

Favitopsis

Pattalophylliopsis

Acropora tampaensis

Favoidioseris

Pavastehphyllum

Acropora tenella

Favoidioseris fredericksburgensis

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum)

Acropora tenuis

Favoidioseris pecosensis

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum) nontabulatum

Acropora teres

Favosites

Pavastehphyllum (Pavastehphyllum) simplex

Acropora tergestina

Favosites abnormis

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) convexum

Acropora togianensis

Favosites adaverensis

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) orientale

Acropora tortuosa

Favosites afghanicus

Pavastehphyllum (Pseudocarniaphyllum) undaformis

Acropora tumida

Favosites antiquus

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella)

Acropora tutuilensis

Favosites argus

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) carcinophylloides

Acropora valenciennesi

Favosites aspera

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) meesooki

Acropora valida

Favosites bowerbanki

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) permicum

Acropora variabilis

Favosites burkhanensis

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) sakamotosawanum

Acropora variolosa

Favosites desolatus

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) tunesium

Acropora vaughani

Favosites exilis

Pavastehphyllum (Sakamotosawanella) xizangensis

Acropora wallaceae

Favosites fallax

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) arachnoides

Acropora wilsonae

Favosites favosiformis

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) nantanense

Acropora yongei

Favosites favosus

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) pendulum

Acroporidae

Favosites fusiforme

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) reticulatum

Acropsammia

Favosites goldfussi

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) spongifolium

Acrosmilia

Favosites goldfussi eifeliensis

Pavastehphyllum (Thomasiphyllum) stehlii

Acrosmilia agassizi

Favosites gothlandicus

Pavastehphyllum guizhouense

Acrosmilia baltica

Favosites hisingeri

Pavastehphyllum meesooki

Acrosmilia baumbergeri

Favosites ingens

Pavastehphyllum pendulum

Acrosmilia clavata

Favosites intricatus

Pavastehphyllum stehlii

Acrosmilia conica

Favosites issensis

Pavastehphyllum tunesium

Acrosmilia cupulata

Favosites jaaniensis

Pavastehphyllum xizangensis

Acrosmilia depressa

Favosites kalevi

Pavona

Acrosmilia dilatata

Favosites laosensis

Pavona (Pavona)

Acrosmilia dubravitzensis

Favosites lichenarioides

Pavona (Pavona) trinitatis

Acrosmilia elongata

Favosites marmionensis

Pavona (Pseudocolumnastrea)

Acrosmilia flouesti

Favosites mirandus

Pavona (Pseudocolumnastrea) modeloensis

Acrosmilia fungina

Favosites multicarinatus

Pavona banoensis

Acrosmilia gregoryi

Favosites oculiporoides

Pavona bipartita

Acrosmilia minima

Favosites permica

Pavona bronni

Acrosmilia pironai

Favosites petropolitana

Pavona burdigalensis

Acrosmilia precursor

Favosites praemaximus

Pavona cactus

Acrosmilia robusta

Favosites privatus

Pavona clavus

Acrosmilia sanchezroigi

Favosites serratus

Pavona danai

Acrosmilia separata

Favosites squamuliferus

Pavona decussata

Acrosmilia soemmanni

Favosites styriacus

Pavona duerdeni

Acrosmilia thrumanni

Favosites subfavosus

Pavona explanulata

Acrosmilia thurmanni

Favosites subforbesi

Pavona frondifera

Acrosmilia varusensis

Favositicae

Pavona gigantea

Acrosmilia zitteli

Favositida

Pavona intermedia

Acrosmiliidae

Favositidae

Pavona irregularis

Acrosmiliopsis marini

Favositina

Pavona javana

Actinacididae

Favositinae

Pavona longicollis

Actinacis

Faxsephyllia

Pavona machapooriensis

Actinacis alabamensis

Feddenia

Pavona maldivensis

Actinacis baretti

Feddenia cristata

Pavona matheroni

Actinacis barretti

Feddenia elongata

Pavona microstoma

Actinacis caribiensis

Feddenia typica

Pavona minuta

Actinacis cognata

Fedorowskicyathus

Pavona panamensis

Actinacis conferta

Fedorowskicyathus radicensis

Pavona pennyi

Actinacis cymatoclysta

Fedorowskiella

Pavona planulata

Actinacis elegans

Fedorowskiella simplex

Pavona profunda

Actinacis haueri

Fedorowskiphyllum

Pavona ruvida

Actinacis magna

Fedorowskiphyllum langenheimi

Pavona trinitatis

Actinacis martiniana

Fedorowskiphyllum timanicum

Pavona variabilis

Actinacis michelini

Fedorowskites

Pavona varians

Actinacis miyakoensis

Fedorowskites spitsbergensis

Pavona venosa

Actinacis multipartita

Fedorowskites zavodovskyi

Pavona yabei

Actinacis parvistella

Felixaraea

Pavona yamanarii

Actinacis parvulina

Felixaraeidae

Pavonaraea

Actinacis phineus

Felixaraeoidea

Pavonaraea irregularis

Actinacis remesi

Felixastraea

Pavonaria

Actinacis retifera

Felixastraea mexicana

Pavonia agaricites

Actinacis reussi

Felixastraea zitteli

Pavonia meandrinoides

Actinacis rollei

Felixigyra

Pavonia obtusangula

Actinacis sawkinsi

Felixigyra crassa

Pavonia papyracea

Actinacis spissa

Felixigyra deangelisi

Pectinia

Actinacis textilis

Felixigyra dollfusi

Pectinia ayleni

Actinacis tosaensis

Felixigyra duncani

Pectinia jardinei

Actinacis valverdensis

Felixigyra patruliusi

Pectinia lactuca

Actinaraea

Felixigyra taramelli

Pectinia maeandrites

Actinaraea arborescens

Felixigyra tenuis

Pectiniidae

Actinaraea granulata

Felixigyra turbinata

Pedderelasma

Actinaraea michoacanensis

Felixigyra vaughani

Peiraphyllum

Actinaraea minuta

Ferganophyllum

Peiraphyllum anguiporum

Actinaraea robusta

Ferrya

Peiraphyllum jintingense

Actinaraea tenuis

Ficariastraea

Peneckiella

Actinaraeopsis

Filkornia

Peneckiella capitanea

Actinaraeopsis araneola

Filkornia parasolitaria

Peneckiella gracilis

Actinaraeopsis exilis

Fischerina densiseptata

Peneckiella haultainensis

Actinaraeopsis ventosiana

Fischerina radiata

Peneckiella minor

Actinarea

Fischerina spitsbergensis

Peneckiella moniliforme

Actinaria

Fixa

Peneckiella naniforme

Actinastraea cavernata

Flabellicae

Peneckiella teicherti

Actinastraea decaphylla madagascariensis

Flabellidae

Pennatulacea

Actinastraea hexaphylloides

Flabellosmilia

Pentacoenia

Actinastraea martini

Flabellosmilia bisinuatum

Pentacoenia elegantula

Actinastraea minima

Flabellosmilia subcarinatum

Pentacoenia microtrema

Actinastraea pyrenaica

Flabellosmilia vaughani

Pentacoenia pulchella

Actinastraea shastensis

Flabellum

Pentamplexus

Actinastraeidae

Flabellum acutum

Pentamplexus leptoconicus

Actinastraeopsis

Flabellum alloiteaui

Pentamplexus minimus

Actinastrea

Flabellum anderssoni

Pentamplexus schindewolfi

Actinastrea actinastrae

Flabellum antillarum

Pentaphyllia

Actinastrea aequibernensis

Flabellum apertum

Pentaphyllidae

Actinastrea asteriscus

Flabellum appendiculatum

Pentaphyllinae

Actinastrea bastidensis

Flabellum archiacianum

Pentaphyllum

Actinastrea bellensis

Flabellum asperum

Pentaphyllum antractum

Actinastrea benaixensis

Flabellum attenuatum

Pentaphyllum araxense

Actinastrea besairiei

Flabellum austriacum

Pentaphyllum breviseptum

Actinastrea cavernata

Flabellum avicula

Pentaphyllum clavatum

Actinastrea chumbitaroensis

Flabellum basteroti

Pentaphyllum cuneatum

Actinastrea crassoramosa

Flabellum bellardii

Pentaphyllum dzhulfense

Actinastrea cribellum

Flabellum bisinuatum

Pentaphyllum excentricum

Actinastrea decaphylla

Flabellum calcitrapa

Pentaphyllum leptoconicum

Actinastrea decaphylla madagascariensis

Flabellum californicum

Pentaphyllum minimum

Actinastrea elongata

Flabellum carenatum

Pentaphyllum permicum

Actinastrea engolismensis

Flabellum chevalieri

Pentaphyllum subcylindricum

Actinastrea exigua

Flabellum chipolanum

Pentaxon

Actinastrea fromenteli

Flabellum chouberti

Pepenocyathus

Actinastrea furcata

Flabellum circulum

Peplosmilia

Actinastrea geminata

Flabellum clarki

Peplosmilia austeni

Actinastrea gibbosa

Flabellum clavaeformis

Peplosmilia coquandi

Actinastrea goldfussi

Flabellum conoideum

Peplosmilia fromenteli

Actinastrea guadalupae

Flabellum costatum

Peplosmilia iberica

Actinastrea hexacnema

Flabellum crassicostatum

Peplosmilia infundibuliformis

Actinastrea hexamera

Flabellum cristatum

Peplosmilia latona

Actinastrea hexaphylla

Flabellum cuneiforme

Peplosmilia stutzi

Actinastrea hexaphylloides

Flabellum curtum

Peplosmilia triasica

Actinastrea hourcqi

Flabellum deludens

Peponocyathus

Actinastrea idahoensis

Flabellum distinctum

Peponocyathus astericus

Actinastrea immersa

Flabellum dubium

Peponocyathus australiensis

Actinastrea inrasa

Flabellum dufrenoyi

Peponocyathus cylindricus

Actinastrea jukesbrownei

Flabellum duncani

Peponocyathus duncani

Actinastrea juvavica

Flabellum elongatum

Peponocyathus folliculus

Actinastrea kunthi

Flabellum exaratum

Peponocyathus hoelzli

Actinastrea lacvivieri

Flabellum extensum

Peponocyathus lecomptei

Actinastrea major

Flabellum fastigatum

Peponocyathus michelottii

Actinastrea matheyi

Flabellum foecundum

Peponocyathus minimus

Actinastrea menabensis

Flabellum fresnoense

Peponocyathus orientalis

Actinastrea minima

Flabellum galapagense

Peponocyathus ottnangensis

Actinastrea minutissima

Flabellum gallapagense

Peponocyathus pateriformis

Actinastrea nathani

Flabellum gambierense

Peponocyathus pseudoduncani

Actinastrea octolamellosa

Flabellum gippslandicum

Peripaedium

Actinastrea parasitica

Flabellum grangense

Peripaedium winwinkyiae

Actinastrea pattoni

Flabellum groenlandicum

Periphacelopora

Actinastrea pedunculata

Flabellum hemmoorense

Periphaceloporidae

Actinastrea pentagonalis

Flabellum hertleini

Periplacotrochus

Actinastrea piveteaui

Flabellum inornatum

Periplacotrochus corniculatus

Actinastrea plana

Flabellum insulindae

Periplacotrochus cudmorei

Actinastrea portoricensis

Flabellum intermedium

Periplacotrochus deltoideus

Actinastrea pseudominima

Flabellum irregulare

Periplacotrochus elegans

Actinastrea ramosa

Flabellum johnsoni

Periplacotrochus elongatus

Actinastrea regularis

Flabellum krejcii

Periplacotrochus inflectus

Actinastrea retifera

Flabellum laciniatum

Periplacotrochus magnus

Actinastrea sakalavensis

Flabellum laevissimum

Periplacotrochus pueblensis

Actinastrea subdecaphylla

Flabellum lerchi

Periseris

Actinastrea tendagurensis

Flabellum lessonii

Periseris elegantula

Actinastrea tourtiensis

Flabellum lobatum

Periseris frondescens

Actinastrea trochiformis

Flabellum medioplicatum

Periseris irregularis

Actinastrea urgonensis

Flabellum merriami

Periseris renevieri

Actinastrea whitneyi

Flabellum messanense

Permastraea

Actinastreidae

Flabellum michelinii

Permastraea biseptata

Actinhelia

Flabellum microscriptum

Permastraea buttensis

Actinhelia elegans

Flabellum miriaensis

Permastraea campophylloides

Actiniae

Flabellum mortoni

Permastraea columellaris

Actiniaria

Flabellum multifore

Permastraea major

Actiniidae

Flabellum oregonense

Permastraea minor

Actinocoenia clathrata

Flabellum pachyphyllum

Permastraea monoseptata

Actinocoenia lobata

Flabellum papakurense

Permastraea nevadensis

Actinocoenia stellata

Flabellum paripavoninum

Permastraea pennata

Actinocyathus

Flabellum pavoninum

Permastraea radiata

Actinocystinae

Flabellum peolae

Permastraea solida

Actinophrentis

Flabellum planus

Permastraea wischeriana

Actinophrentis bonespringense

Flabellum pompeckji

Permia

Actinophrentis columnare

Flabellum poseidonis

Peronophyllum

Actinopsis

Flabellum primitivum

Peruviastrea

Actinotheca

Flabellum pugaensis

Peruviastrea peruviana

Adamanophyllidae

Flabellum pyrenaicum

Petalaxidae

Adamanophyllinae

Flabellum rariseptatum

Petalaxis

Adamanophyllum

Flabellum remondianum

Petalaxis allisonae

Adaverina

Flabellum rhomboideum

Petalaxis baculatus

Adaverina gutta

Flabellum roemeri

Petalaxis beauchampi

Adegokeastrea

Flabellum roissyanum

Petalaxis besti

Adegokeastrea ewekoroensis

Flabellum rubrum

Petalaxis branisai

Adekoheastrea

Flabellum sandiegoense

Petalaxis crassicolumnus

Adelastraea leptophyllia

Flabellum senesi

Petalaxis ellesmerensis

Adelocoenia

Flabellum siciliense

Petalaxis elyensis

Adelocoenia annae

Flabellum sinense

Petalaxis exiguus

Adelocoenia bacciformis

Flabellum solidum

Petalaxis grandis

Adelocoenia bachmanni

Flabellum stantoni

Petalaxis guaspariniae

Adelocoenia bernensis

Flabellum stokesii

Petalaxis kennedyi

Adelocoenia biedai

Flabellum striatum

Petalaxis kunthi

Adelocoenia bulgarica

Flabellum subcarinatum

Petalaxis mokomokensis

Adelocoenia carantonensis

Flabellum subturbinatum

Petalaxis multilamellatus

Adelocoenia castellum

Flabellum texense

Petalaxis neriae

Adelocoenia dendroidea

Flabellum transversale

Petalaxis occidentalis

Adelocoenia desori

Flabellum tuberculatum

Petalaxis parvus

Adelocoenia excelsa

Flabellum turgidum

Petalaxis pecki

Adelocoenia heberti

Flabellum vaginale

Petalaxis sutherlandi

Adelocoenia hexaphyllia

Flabellum vanuatu

Petalaxis thorsteinssoni

Adelocoenia madagascariensis

Flabellum variabile

Petilavenula

Adelocoenia maxima

Flabellum vaticani

Petilavenula surculosa

Adelocoenia meriani

Flabellum victoriae

Petilavenula varifurcata

Adelocoenia microphyllia

Flabellum vindobonense

Petraia

Adelocoenia minima

Flabellum wailesii

Petraia dentalis

Adelocoenia pygmaea

Flabellum zejszneri

Petraia profunda

Adelocoenia radisensis

Flabellum zuffardii

Petraiella

Adelocoenia semiradiata

Flagellophyllum

Petraiidae

Adelocoenia variseptata

Fletcheria

Petraphyllidae

Adetopora

Fletcheriella

Petraphyllum

Adinophyllum

Fletcheriella catervatima

Petraphyllum columnum

Adkinsella

Fletcheriellidae

Petraphyllum hunzaianum

Adkinsella edwardsensis

Fletcheriidae

Petridictyum

Adradosia

Fletcherina

Petronella

Adradosiinae

Fletcherina incognita

Petrophyllia

Aemulophyllum

Flexastrea

Petrophyllia arkensasensis

Agaricia

Flexastrea serialis

Petrophyllia clarki

Agaricia agaricites

Flindersipora

Petrophyllia dartoni

Agaricia anguillensis

Flindersipora bowmani

Petrophyllia gardnerae

Agaricia apennina

Flindersipora cancelli

Petrophyllia limonensis

Agaricia ataciana

Floria

Petrophyllia rediviva

Agaricia batalleri

Floria planinensis

Petrophyllia remisovi

Agaricia crassa

Floria sexradiata

Petrophyllia vernonensis

Agaricia cucullata

Floriastrea

Petrophyllia weaveri

Agaricia danae

Floriastrea planinensis

Petrophylliella

Agaricia dominicensis

Floriastrea sexradiata

Petrophylliella grumi

Agaricia elegans

Floscularia

Petrozium

Agaricia elegantula

Foerstephyllinae

Petrozium losseni

Agaricia explanulata

Foerstephyllum

Petrozium staufferi

Agaricia foliacea

Foerstephyllum wissleri

Pexiphyllum

Agaricia forskali

Fomichevella

Phacelepismilia

Agaricia fragilis

Fomichevella bamberi

Phacelepismilia suttonensis

Agaricia graciosa

Fomichevella brevisepta

Phacellastraea

Agaricia grahamae

Fomichevella elegantus

Phacellastraea rutogensis

Agaricia granulata

Fomichevella hoeli

Phacellocoenia

Agaricia irregularis

Fomichevella longiseptata

Phacellocoenia bazerquei

Agaricia lamarcki

Fomichevella magna

Phacellocoenia thomkai

Agaricia levicollis

Fomichevella major

Phacellocoenia tolmachoffana

Agaricia lobata

Fomichevella nevadensis

Phacellophyllinae

Agaricia ludovicina

Fomichevella schrenki

Phacellophyllum

Agaricia neocomiensis

Fomichevella southeri

Phacellophyllum kimberleyense

Agaricia plana

Fomichevella syrtlanense

Phacelloplasma

Agaricia planulata

Fomichevella triseptatus

Phacelophyllia

Agaricia purpurea

Fomichevella waltersi

Phacelophyllia bacari

Agaricia ramosa

Fomichevella xinjiangensis

Phacelophyllia fasciata

Agaricia ramulosa

Fomichevia

Phacelophyllia moorei

Agaricia rugosa

Fomichivella

Phacelophyllia suttonensis

Agaricia sinuata

Fossaphyllia

Phacelophyllia termieri

Agaricia speciosa

Fosselasma

Phacelophyllum

Agaricia undata

Fosselasma unicum

Phacelostylophyllum

Agariciella

Fossopora

Phacelostylophyllum caespitosa

Agariciella ponderosa

Fossoporella

Phacelostylophyllum chocolatensis

Agariciicae

Foveolocyathus

Phacelostylophyllum gracile

Agariciidae

Foveolocyathus declivis

Phacelostylophyllum medium

Agarikophyllum

Foveolocyathus kitsoni

Phacelostylophyllum michelini

Agarikophyllum septalamellum

Frechastraea

Phacelostylophyllum pygmaeum

Agasmilia

Frechastraea borealis

Phacelostylophyllum robustum

Agastophyllum

Frechastraea coeni

Phacelostylophyllum rugosum

Agathelia

Frechastraea delicatula

Phacelostylophyllum suttonensis

Agathelia asperella

Frechastraea glabra

Phacelostylophyllum zitteli

Agathelia minor

Frechastraea phillipsastraeiformis

Phaulactis

Agathelia turbinata

Frechastraea pollicaris

Phaulactis semaiophylloides

Agathelia urgonica

Frechastraea scruttoni

Phillipsastraea

Agatheliidae

Frechastrea

Phillipsastraea radiata

Agatheliopsis

Frechia

Phillipsastraea wischeriana

Agathiphyllia

Frechia boesei

Phillipsastraeidae

Agathiphyllia anguillensis

Frechia cornutiformis

Phillipsastraeinae

Agathiphyllia antiguensis

Frechia shumardi

Phillipsastrea

Agathiphyllia bosniaca

Frescocyathus

Phillipsastrea delicatula

Agathiphyllia browni

Frescocyathus nagagreboensis

Phillipsastrea disrupta

Agathiphyllia conglobata

Frescocyathus tessieri

Phillipsastrea givetica

Agathiphyllia damoni

Friedbergia

Phillipsastrea hollardi

Agathiphyllia explanata

Friedbergia bipartita

Phillipsastrea irregularis

Agathiphyllia gregaria

Friedbergiinae

Phillipsastrea kergarvanensis

Agathiphyllia hilli

Fromentellia

Phillipsastrea kunthi

Agathiphyllia robusta

Fromentelligyra

Phillipsastrea maculosa

Agathiphyllia roxboroughi

Fromeophyllum

Phillipsastrea morzadeci

Agathiphyllia splendens

Fruehwirthia

Phillipsastrea pradoana

Agathiphyllia tenuis

Fuchungopora

Phillipsastrea sobolewi

Agathiphylliidae

Fungia

Phillipsastrea sparkensis

Agathiphylliinae

Fungia (Verrillofungia)

Phillipsastrea torreana

Agetolitella

Fungia actiniformis

Phillipsastreidae

Agetolitella maxima

Fungia actinodiscus

Phineus

Agetolitella waicunensis

Fungia acutidens

Phlegmatoseris flabelliforme

Agetolites

Fungia berica

Pholidophyllum

Agetolites maxima

Fungia borneensis

Phragmophyllum

Agetolites oculiporoides

Fungia cancellata

Phragmosmilia

Agetolites palaeofavositoides

Fungia concinna

Phragmosmilia inconstans

Agetolites raritabulatus

Fungia corona

Phragmosmilia lineata

Agetolites waicunensis

Fungia coronula

Phragmosmilia psecadiophora

Agetolites yushanensis

Fungia costulata

Phryganophyllum

Agetolitidae

Fungia cyclolites

Phyllangia

Aggomorphastraea

Fungia danai

Phyllangia americana

Aggomorphastraea barrabei

Fungia decipiens

Phyllangia blakei

Ahrdorffia

Fungia dispar

Phyllangia divaricata

Ahrdorffia chaetetoides

Fungia distorta

Phyllangia epithecalis

Ahrdorffia excavata

Fungia echinata

Phyllangia floridana

Ahrdorffia mammillata

Fungia elegans

Phyllangia imbricata

Ahrdorffia punctata

Fungia erosa

Phyllangia thilensis

Ainia

Fungia erythraea

Phyllastraea tubifex

Akagophyllum

Fungia filamentosa

Phyllocoenia

Akagophyllum akagoense

Fungia fralinae

Phyllocoenia annularis

Akagophyllum coqenense

Fungia fungites

Phyllocoenia carryana

Akagophyllum guangxiense

Fungia granulicostata

Phyllocoenia cavernosa

Akagophyllum hasegawai

Fungia granulosa

Phyllocoenia corollaris

Akagophyllum latizonum

Fungia halophila

Phyllocoenia cribraria

Akagophyllum multitabulatum

Fungia heteroclita

Phyllocoenia cyclops

Akagophyllum neimongolense

Fungia horrida

Phyllocoenia decipiens

Akagophyllum nogamie

Fungia humilis

Phyllocoenia decussata

Akagophyllum parachihsiaense

Fungia inaequicostata

Phyllocoenia diplothecata

Akagophyllum polygonalis

Fungia klunzingeri

Phyllocoenia dubia

Akagophyllum tenuis

Fungia laevis

Phyllocoenia exsculpta

Akagophyllum tibeticum

Fungia lenticularis

Phyllocoenia felixi

Akagophyllum yabei

Fungia marginata

Phyllocoenia grandissima

Akasakapora

Fungia moluccensis

Phyllocoenia heimi

Akiyosiphyllum

Fungia orbulites

Phyllocoenia incerta

Aknisophyllum

Fungia patella

Phyllocoenia incrassata

Aknisophyllum consuitum

Fungia patelliformis

Phyllocoenia irradians

Alaiophyllum

Fungia paumotensis

Phyllocoenia kokeni

Alaiophyllum mackenziense

Fungia plana

Phyllocoenia lepida

Alakiria

Fungia polymorpha

Phyllocoenia lepidoides

Alakiria sphaeroida

Fungia praecox

Phyllocoenia lilli

Alakiria spheroidea

Fungia proechinata

Phyllocoenia limbata

Alatotrochus

Fungia pseudoechinata

Phyllocoenia multisepta

Alatotrochus rubescens

Fungia radiata

Phyllocoenia nannodes

Alborzia

Fungia repanda

Phyllocoenia ovalis

Alborziphyllum

Fungia robusta

Phyllocoenia pediculata

Alcyonacea

Fungia rudis

Phyllocoenia plana

Aldrichia elegans

Fungia scabra

Phyllocoenia polluciformis

Aldrichiella

Fungia scruposa

Phyllocoenia pomeli

Aldrichiella bataviae

Fungia scutaria

Phyllocoenia sculpta

Alinkioduncanella

Fungia sellata

Phyllocoenia striata

Alleynia

Fungia somervillei

Phyllocoenia subincrassata

Alleynia americana

Fungia sororiae

Phyllocoenia toucasi

Alligia

Fungia stammi

Phyllocoeniidae

Allocoenia furcata

Fungia stellifera

Phyllocoeniopsis

Allocoenia matheyi

Fungia subpaumotensis

Phyllocoeniopsis cribraria

Allocoeniopsis

Fungia subrepanda

Phyllocoeniopsis lepidoides

Allocoeniopsis dendroidea

Fungia symmetrica

Phyllocoeniopsis pediculata

Allocoeniopsis expansa

Fungia undulata

Phyllogyra

Allocoeniopsis favoidea

Fungia uniformis

Phyllogyra etheridgeri

Allocoeniopsis gibbosa

Fungia valida

Phyllogyra sinuosa

Allocoeniopsis globosa

Fungia vaughani

Phyllohelia

Allocoeniopsis insignis

Fungia weberi

Phyllohelia explanata

Allocoeniopsis luciensis

Fungiacyathidae

Phylloseriopsis

Alloiteaucoenia

Fungiacyathus

Phylloseris

Alloiteaucoenia (Kobycoenia)

Fungiacyathus (Bathyactis)

Phylloseris rugosa

Alloiteaucoenia (Kobycoenia) claudiopolisensis

Fungiacyathus (Bathyactis) beaumariensis

Phyllosmilia

Alloiteaucoenia claudiopolisensis

Fungiacyathus (Bathyactis) excelsa

Phyllosmilia aegiale

Alloiteaucoenia ternodorensis

Fungiacyathus antarcticus

Phyllosmilia complanata

Alloiteaucoenia tumularis

Fungiacyathus bodrakensis

Phyllosmilia didymophila

Alloiteausmilia

Fungiacyathus deltoidophorus

Phyllosmilia felixi

Allophyllum

Fungiacyathus euaensis

Phyllosmilia reussi

Allotropiocarinophyllum

Fungiacyathus fragilis

Phyllosmilia transiens

Allotropiochisma

Fungiacyathus larseni

Phyllosmiliidae

Allotropiochisma (Abeophyllum)

Fungiacyathus stephanus

Phyllosmilioidea

Allotropiochisma (Abeophyllum) texanum

Fungiacyathus symmetricus

Phymastrea

Allotropiochisma (Alligia)

Fungiastraea

Phymastrea valenciennesii

Allotropiochisma (Alligia) flabellum

Fungiastraea (Fungiastraeopsis)

Phymatophyllum

Allotropiochisma (Allotropiochisma)

Fungiastraea (Fungiastraeopsis) subpolygonalis

Physogyra

Allotropiochisma (Allotropiochisma) biseptata

Fungiastraea arachnoides

Physophyllia

Allotropiochisma (Allotropiochisma) longiseptata

Fungiastraea columellaris

Physophyllia ayleni

Allotropiochisma (Allotropiochisma) uddenitense

Fungiastraea conferta

Physoseris

Allotropiochisma biseptata

Fungiastraea cotteaui

Phytogyra

Allotropiochisma euryphylloides

Fungiastraea crespoi

Phytogyra costata

Allotropiochisma flabellum

Fungiastraea cristata

Phytogyra densasepta

Allotropiochisma texanum

Fungiastraea excavata

Phytopsis

Allotropiochisma treskelense

Fungiastraea excelsa

Phytopsis tubulosum

Allotropiochisma uddenitense

Fungiastraea exigua

Piceaphyllum

Allotropiophyllum

Fungiastraea frondescens

Pilophyllia

Allotropiophyllum anfuense

Fungiastraea gillieroni

Pilophylloides

Allotropiophyllum eumetrium

Fungiastraea laganum

Pilophyllum

Allotropiophyllum fungum

Fungiastraea major

Pilophyllum keyserlingi

Allotropiophyllum grabaui

Fungiastraea moeschi

Pilophyllum massivum

Allotropiophyllum heteroseptatum

Fungiastraea muelleri

Pilophyllum porosum

Allotropiophyllum hubeiense

Fungiastraea oculata

Pilophyllum zonatum

Allotropiophyllum jiangxiense

Fungiastraea pseudarachnoides

Pinacophyllidae

Allotropiophyllum plagiusum

Fungiastraea pseudoarachnoides

Pinacophyllinae

Allotropiophyllum sinense

Fungiastraea rectilamellosa

Pinacophyllum

Allotropiophyllum sinense heteroseptatum

Fungiastraea subpolygonalis

Pinacophyllum lejowae

Allotropiophyllum sulciforme

Fungiastraea subtilis

Pinacophyllum parallelum

Allotropiophyllum wuweiense

Fungiastraea tendagurensis

Pinacophyllum parviseptum

Alpinophyllia

Fungiastraea textilis

Pinacophyllum peruvianum

Alpinophyllia flexuosa

Fungiastraea velamentosa

Pinacophyllum spizzensis

Alpinophyllia plana

Fungiastrea

Pinacophyllum yunnanense

Alpinophylliidae

Fungiicae

Pinacophyllum yunnanensis

Alpinoseris

Fungiida

Pindosmilia

Alpinoseris dendroidea

Fungiidae

Pindosmilia brunni

Altaiophyllum

Fungiina

Pinnatophyllum

Altaja

Funginella

Pironastraea

Alveolitella

Funginellastraea

Pironastrea

Alveolitella schladensis

Funginellastraea garnieri

Pironastrea anguillensis

Alveolites

Funginellidae

Pironastrea antiguensis

Alveolites bergeri

Fungites patellatus

Pironastrea discoides

Alveolites bilsteinensis

Fungophyllia

Pironastrea lamellosa

Alveolites buchiana

Fungophyllia aspera

Pironastrea sangkoelirangensis

Alveolites denticulata

Fungophyllia explanata

Placastrea

Alveolites fornicatus

Fungophyllia millepunctata

Placastrea elegans

Alveolites gruenewaldti

Fungophyllia monstrosa

Placocoenia

Alveolites lindensis

Furcophyllia

Placocoenia bulgarica

Alveolites madreporacea

Furcophyllia septafindens

Placocoenia dumortieri

Alveolites producti

Furcophyllia shaitanica

Placocoenia heimi

Alveolites pseudorbicularis

Gablonzeria

Placocoenia hideshimaensis

Alveolites tenuissimus

Gablonzeria austriaca

Placocoenia irregularis

Alveolitidae

Gablonzeria grandiosa

Placocoenia japonica

Alveolitina

Gablonzeria major

Placocoenia macrophthalma

Alveolitinae

Gablonzeria meandriformis

Placocoenia major

Alveolocyathus

Gablonzeria profunda

Placocoenia ndalakashensis

Alveolocyathus felixi

Gablonzeria reussi

Placocoenia niongalensis

Alveolocyathus nordenskjoeldi

Gablonzeriidae

Placocoenia ohinataensis

Alveopora

Galaxea

Placocoenia orbignyana

Alveopora allingi

Galaxea acrhelia

Placocoenia orbitoides

Alveopora atarensis

Galaxea astreata

Placocoenia pluricostata

Alveopora chiapanecae

Galaxea clava

Placocoenia robusta

Alveopora daedalea

Galaxea clavus

Placocoenia tanohataensis

Alveopora daedalea minor

Galaxea elegantissima

Placocoenia tosaensis

Alveopora daedalea regularis

Galaxea excelsa

Placocoeniidae

Alveopora daxensis

Galaxea fascicularis

Placocoeniopsis

Alveopora deningeri

Galaxea fasciculata

Placocoeniopsis arnaudi

Alveopora explanata

Galaxea haligena

Placocoeniopsis katzi

Alveopora fenestrata

Galaxea horrescens

Placocoenites

Alveopora japonica

Galaxea junghuhni

Placocoenites orientalis

Alveopora jessicae

Galaxea kabairaensis

Placocoenites pellicula

Alveopora micropora

Galaxea lamarcki

Placocyathus

Alveopora microscopica

Galaxea lauensis

Placocyathus alveolus

Alveopora microsopica

Galaxea longissima

Placocyathus barretti

Alveopora molengraaffi

Galaxea paucisepta

Placocyathus costatus

Alveopora oliveri

Galaxea salayarensis

Placocyathus cristatus

Alveopora polyacantha

Galaxeinae

Placocyathus maoensis

Alveopora racemosa

Gangamophyllum

Placocyathus striatus

Alveopora rudis

Gaofengophyllum

Placocyathus trinitatis

Alveopora somaliensis

Garateastrea

Placocyathus variabilis

Alveopora spongiosa

Garateastrea bardanegrensis

Placogyra

Alveopora tampae

Gardineria

Placogyra aldingeri

Alveopora tuberosa

Gardineria minor

Placogyra brevimaeandra

Alveopora verrilliana

Gardineria simojovelensis

Placogyra elegans

Alyssites

Gardineroseris

Placogyra felixi

Amandaraia

Gardineroseris planulata

Placogyra hykeli

Amandophyllum

Gardinoseris

Placogyra kuehni

Amaraphyllum

Gaynaphyllum

Placogyra parelegans

Amaraphyllum amoenum

Gaynaphyllum runningense

Placogyropsis

Amfihelia becki

Gazimuria

Placohelia

Amniopora

Gazimuria scutellaria

Placohelia bigemmis

Ampakabastraea

Gazimuria scutellata

Placohelia richardsi

Ampakabastraea ampakabensis

Geinitzella columnaris

Placohelia rimosa

Ampakabastraea besavoensis

Gemmipora cyathiformis

Placophora

Ampakabastraea contorta

Gemmipora frondens

Placophora basseae

Ampakabastraea cowichanensis

Genabacia

Placophyllia

Ampakabastraea exserta

Genabacia stellata

Placophyllia bandeli

Ampakabastraea tazerdunetensis

Genabacia stellatifera

Placophyllia blastemon

Amphelia

Genabacia stellifera

Placophyllia crassa

Amphiastraea

Gephuropora

Placophyllia curvata

Amphiastraea aliensis

Gephuropora infera

Placophyllia dianthus

Amphiastraea basaltiformis

Gephuropora parvula

Placophyllia florosa

Amphiastraea guiscardii

Gephuropora sibirica

Placophyllia mikaikarivensis

Amphiastraea minima

Gephuropora varia

Placophyllia minima

Amphiastraea piriformis

Gerolasma

Placophyllia rugosa

Amphiastraea rarauensis

Gerthia

Placophyllia tenuis

Amphiastraeidae

Gerthia crassa

Placophylliidae

Amphiastraeina

Gerthia sibirica

Placophyllum

Amphiastrea

Gertholites

Placosmilia

Amphiastrea aethiopica

Gertholites curvata

Placosmilia bilobata

Amphiastrea basaltiformis

Gertholites curvatus

Placosmilia bipartita

Amphiastrea cylindrica

Gertholites haikawai

Placosmilia bofilli

Amphiastrea fallax

Gertholites jabiensis

Placosmilia bojnicensis

Amphiastrea gibberosa

Gertholites lobatus

Placosmilia copoyensis

Amphiastrea gracilis

Gertholites monstrosus

Placosmilia cornu

Amphiastrea hiraigaensis

Gertholites tebaga

Placosmilia cuneiformes

Amphiastrea kamoensis

Gertholites wilkinsoni

Placosmilia cuneiformis

Amphiastrea monosepta

Geyeronaotia

Placosmilia cymbula

Amphiastrea paronai

Geyerophyllidae

Placosmilia elliptica

Amphiastrea piriformis

Geyerophyllum

Placosmilia fenestrata

Amphiastrea yabei

Ghirobocyathus

Placosmilia fimbriata

Amphiastreidae

Ghirobocyathus lagaensis

Placosmilia gracilis

Amphiastreina

Gigantostyliidae

Placosmilia kachensis

Amphiaulastrea

Gigantostylis

Placosmilia limburgica

Amphiaulastrea aliensis

Gigantostylis epigonus

Placosmilia martini

Amphiaulastrea conferta

Gillastraea

Placosmilia multisinuosa

Amphiaulastrea minima

Gillastraea delicata

Placosmilia pethoi

Amphiaulastrea rarauensis

Gissarophyllum

Placosmilia polygonata

Amphiaulastrea suprema

Glaessnerina

Placosmilia robusta

Amphihelia

Glaessnerina grandis

Placosmilia sinuosa

Amphihelia alternans

Glaessnerina longa

Placosmilia turonensis

Amphihelia granulata

Glenarea

Placosmilia urgoniensis

Amphihelia incrustans

Glenarea cretacea

Placosmiliidae

Amphihelia natchitochensis

Glenarea poctai

Placosmiliinae

Amphihelia profunda

Glenarea prozorovskii

Placosmiliopsis

Amphihelia sculpta

Glossophyllum

Placosmiliopsis bilobatus

Amphihelia striata

Glyphastraea

Placosmiliopsis fimbriatus

Amphihelia ziczac

Glyphephyllia

Placosmiliopsis multisinuosus

Amphilites

Glyphephyllia crassa

Placotrochus

Amphimeandra

Glyptosceptron

Placotrochus alveolus

Amphimeandra eguchii

Goldfussastraea

Placotrochus corniculatus

Amphiphora

Goldfussastrea

Placotrochus costatus

Amphiphora serannensis

Goldfussastrea heidenheimensis

Placotrochus deltoideus

Amplexicarinia

Goldfussastrea toarciensis

Placotrochus elegans

Amplexidae

Goldfussastrea variabilis

Placotrochus elongatus

Amplexiphyllum

Gombertiphyllia

Placotrochus inflectus

Amplexizaphrentis

Goniaraea

Placotrochus lonsdalei

Amplexizaphrentis exzentrica

Goniaraea anomala

Placotrochus magnus

Amplexizaphrentis illizidensis

Goniaraea christianiaensis

Placotrochus pueblensis

Amplexizaphrentis longiseptata

Goniaraea elegans

Placotrochus sawkinsi

Amplexizaphrentis pustulosa

Goniaraea octopartita

Placotrochus texanus

Amplexocarinia

Goniastraea

Plagiosolenacis

Amplexocarinia abichi

Goniastraea retiformis

Planalveolitella

Amplexocarinia alternans

Goniastrea

Planalveolites

Amplexocarinia beyrichi

Goniastrea aloysiisabaudiae

Planetophyllum

Amplexocarinia chilungensis

Goniastrea aspera

Planocoenites

Amplexocarinia cristata

Goniastrea australensis

Plasmadictyon

Amplexocarinia delicata

Goniastrea canalis

Plasmophyllum

Amplexocarinia dentiformis

Goniastrea capitata

Plasmopora

Amplexocarinia geyeri

Goniastrea cocchii

Plasmopora cargoensis

Amplexocarinia jiangxiensis

Goniastrea columella

Plasmoporella

Amplexocarinia kangmarensis

Goniastrea confertissima

Plasmoporella chinghueiensis

Amplexocarinia muralis

Goniastrea crassa

Plasmoporella ejneqiensis

Amplexocarinia subtilis

Goniastrea crassicostata

Plasmoporella granulosa

Amplexocarinia xainzaensis

Goniastrea crassisepta

Plasmoporella kiaeri

Amplexocarinia yunnanensis

Goniastrea curasavica

Plasmoporella minor

Amplexocariniinae

Goniastrea delemontana

Plasmoporella pura

Amplexoides

Goniastrea edwardsi

Plasmoporella typylensis

Amplexus

Goniastrea favulus

Plasmoporellidae

Amplexus abichi

Goniastrea favus

Plasmoporidae

Amplexus alternans

Goniastrea grandiflora

Platyaxum

Amplexus arundinaceus

Goniastrea halicora

Platycoenia

Amplexus beyrichi

Goniastrea incrustans

Platycoenia iranica

Amplexus breviseptatus

Goniastrea insignis

Platycoenia jacksonensis

Amplexus coralloides

Goniastrea longula

Platycoenia palmata

Amplexus cristatus

Goniastrea matanomadhensis

Platycoenia tarbellensis

Amplexus pustulosus

Goniastrea miocenica

Platycyathus

Amplexus westii

Goniastrea muralis

Platycyathus eburnensis

Amsdenoides

Goniastrea parvistella

Platycyathus ghiroboensis

Amsdenoididae

Goniastrea parvula

Platycyathus grahami

Amusiidae

Goniastrea pectinata

Platycyathus kawakamiensis

Amygdalophyllidium

Goniastrea peresi

Platycyathus orbignyi

Amygdalophyllinae

Goniastrea planulata

Platycyathus scottianus

Amygdalophylloides

Goniastrea retiformis

Platycyathus yezoensis

Amygdalophylloides multiseptatus

Goniastrea seychellensis

Platygyra

Amygdalophyllum

Goniastrea simplicitexta

Platygyra acuta

Amygdalophyllum nantanense

Goniastrea solida

Platygyra astreiformis

Anabacia

Goniastrea speciosa

Platygyra clivosa

Anabacia complanata

Goniastrea stelligera

Platygyra colombiana

Anabacia fungiformis

Goniastrea superficialis

Platygyra concentrica

Anabacia hemispherica

Goniastrea tenera

Platygyra contorta

Anabacia orbulites

Goniastrea tenuis

Platygyra crosslandi

Anabacia porpites

Goniastrea variabilis

Platygyra daedalea

Anabaciidae

Goniocora

Platygyra delicatula

Anacropora

Goniocora annulata

Platygyra equisepta

Anacropora forbesi

Goniocora pumila

Platygyra euaensis

Anacropora matthai

Goniocora socialis

Platygyra gracilis

Anacropora pillai

Goniocora sublaevis

Platygyra lamellina

Anacropora puertogalerae

Goniocora tenuis

Platygyra mareensis

Anacropora reticulata

Goniocorella

Platygyra naroetensis

Anacropora spinosa

Goniocorella eguchii

Platygyra phrygia

Anacropora spumosa

Goniocorella glanulosa

Platygyra pini

Anactolasma

Goniocyathus

Platygyra planulata

Andemantastraea

Goniocyathus pacificus

Platygyra renemai

Andemantastraea ambatryensis

Goniophyllidae

Platygyra ryukyuensis

Andemantastraea densisepta

Goniophyllum

Platygyra sinensis

Andemantastraea dreyfussi

Goniopora

Platygyra singularis

Andemantastraea gaultierensis

Goniopora affinis

Platygyra stricta

Andemantastraea michelini

Goniopora aldrichi

Platygyra tenuis

Andemantastraea tongoboryensis

Goniopora ameliana

Platyhelia

Andemantastraeidae

Goniopora astraeoides

Platyhelia distans

Andrazella

Goniopora aucillana

Platytrochopsis

Andrazella labyrinthica

Goniopora ballistensis

Platytrochus

Andrazelliidae

Goniopora bieskidensis

Platytrochus airensis

Anfractophyllum

Goniopora calhounensis

Platytrochus bataviae

Anfractophyllum decorusum

Goniopora canalis

Platytrochus burcki

Angeliphyllia

Goniopora cascadensis

Platytrochus claibornensis

Angelismilia

Goniopora christianiaensis

Platytrochus curvatus

Angopora dubia

Goniopora ciliatus

Platytrochus diabloensis

Angopora hisingeri

Goniopora clevei

Platytrochus dominicensis

Angopora tenuicula

Goniopora columna

Platytrochus elegans

Angopora vera

Goniopora copoyensis

Platytrochus hastatus

Angullophyllum

Goniopora daxitertia

Platytrochus maudensis

Angustiphyllum

Goniopora decaturensis

Platytrochus merriami

Anisastraea

Goniopora djiboutiensis

Platytrochus primaevus

Anisocoenia

Goniopora elegans

Platytrochus rubescens

Anisocoenia crassisepta

Goniopora epithecata

Platytrochus speciosus

Anisocoenia favoides

Goniopora globulosa

Platytrochus stokesii

Anisocoenia junghuhni

Goniopora granosa

Platytrochus vacuus

Anisocoenia murrayi

Goniopora hilli

Platytrochus vaughani

Anisocoenia quadriseriata

Goniopora hrpeljensis

Plavecia

Anisocoenia variabilis

Goniopora imperatoris

Plavecia inaequalis

Anisophyllidae

Goniopora jacobiana

Plavecia submenilitica

Anisophyllum

Goniopora katzeri

Plectophyllum

Anisophyllum semialatum

Goniopora laurina

Plectophyllum lowryi

Anisoria

Goniopora leptoclada

Pleophyllum

Anisoria batalleri

Goniopora lobata

Pleramplexus

Ankhelasma

Goniopora lubinensis

Pleramplexus leptoconicum

Annoticyathus

Goniopora matsoni

Pleramplexus leptoconicus

Annoticyathus provincialis

Goniopora michelini

Pleramplexus minimus

Annotocyathus

Goniopora micrantha

Pleramplexus similis

Anomastraea

Goniopora microscopica

Plerastrea taurinensis

Anomia sandalium

Goniopora microsiderea

Plerodiffia

Anomocora

Goniopora minor

Plerodiffia eaglebuttensis

Anomocora exilis

Goniopora minuta

Plerodiffiidae

Anomocora fecunda

Goniopora nodulosa

Plerogyra

Anomocora irregularis

Goniopora nomlandi

Plerogyra sinuosa

Anomocora laxa

Goniopora norfolkensis

Plerophyllidae

Anomocora marchadi

Goniopora nummulitica

Plerophyllina

Anomocora rarogemmans

Goniopora octopartita

Plerophyllinae

Anomopora

Goniopora palmensis

Plerophyllum

Anomopora ramosa

Goniopora panamensis

Plerophyllum (Barbarella)

Anthemiphyllia

Goniopora planulata

Plerophyllum (Barbarella) stellaforma

Anthemiphyllia catinata

Goniopora polyformis

Plerophyllum angustum

Anthemiphyllia dentata

Goniopora portoricensis

Plerophyllum antractum

Anthemiphyllia patella

Goniopora ramosa

Plerophyllum armenicum

Anthemiphyllia patera

Goniopora regularis

Plerophyllum australe

Anthemiphyllia verbeeki

Goniopora retifera

Plerophyllum beyrichi

Anthemiphylliidae

Goniopora reussiana

Plerophyllum breviseptum

Antheria

Goniopora rudis

Plerophyllum calvatum

Antheria angusta

Goniopora savignyi

Plerophyllum clavatum

Antheria firmus

Goniopora somaliensis

Plerophyllum cuneatum

Antheria obscura

Goniopora stokesi

Plerophyllum cyathophylloides

Antheria tenuis

Goniopora stutchburyi

Plerophyllum differentiatum

Antherolites

Goniopora taberi

Plerophyllum dzhulfense

Antherolitinae

Goniopora tampaensis

Plerophyllum excentricum

Antholites

Goniopora tenella

Plerophyllum flexiseptatum

Anthophyllum atlanticum

Goniopora tenuidens

Plerophyllum fragile

Anthophyllum circumvelatum

Goniopora trechmanni

Plerophyllum guangxiense

Anthophyllum clavus

Goniopora turonensis

Plerophyllum guizhouense

Anthophyllum decipiens

Goniopora vaughani

Plerophyllum jiangbuense

Anthophyllum detritum

Goniopora websteri

Plerophyllum jiangsuense

Anthophyllum inaequale

Gonioseris

Plerophyllum leptoconicum

Anthophyllum obconicum

Gorgonacea

Plerophyllum minor

Anthophyllum truncatum

Gorgonia bacellaris

Plerophyllum radiciforme

Anthophyllum turbinatum

Gorizdronia

Plerophyllum schindewolfi

Anthophyllum venustum

Gorizdronia soshkinae

Plerophyllum sulcatum

Anthostylis

Gorskyella

Plerophyllum tibeticum

Anthostylis acanthophora

Gorskyites

Plerophyllum timorense

Anthozoa

Gorskyitidae

Plerophyllum variabile

Antiguastraea

Gosaviaraea

Plerophyllum weberi

Antiguastrea

Grabauphyllum

Plerophyllum xinglungzhuangense

Antiguastrea alveolaris

Gracilopora

Plerophyllum ziyunense

Antiguastrea cellulosa

Grandalveolites

Plesiastraeopsis

Antiguastrea elegans

Grandifavia

Plesiastraeopsis moravica

Antiguastrea flandrini

Grandifavia bendukidzeae

Plesiastrea

Antiguastrea jacobi

Granulidictyinae

Plesiastrea conoidea

Antiguastrea lucasiana

Granulidictyum

Plesiastrea costata

Antiguastrea prava

Graphularia

Plesiastrea curta

Antikinkaidia

Graphularia longissima

Plesiastrea desmoulinsi

Antilacca

Graphularia quadrata

Plesiastrea fungiformis

Antillia

Graphularia robinae

Plesiastrea grayi

Antillia bilobata

Graphularia salisburgensis

Plesiastrea incerta

Antillia bullbrooki

Gravieropsamma

Plesiastrea microcalyx

Antillia clarki

Gravieropsammia

Plesiastrea moravica

Antillia constricta

Gregorycoenia

Plesiastrea ramea

Antillia cristata

Grewgiphyllum

Plesiastrea romettensis

Antillia dentata

Grewingkia

Plesiastrea spongiformis

Antillia dominicensis

Grewingkia anguinea

Plesiastrea sulcatilamellosa

Antillia hadleyi

Grewingkia anguineum

Plesiastrea versipora

Antillia heueri

Grewingkia anthelion

Plesiocaryophyllia

Antillia orientalis

Grewingkia bilateralis

Plesiocoenia

Antillia persica

Grewingkia buceros

Plesiocoenia menabensis

Antillia poculiformis

Grewingkia callahanensis

Plesiocunnolites

Antillia sawkinsi

Grewingkia compactum

Plesiocunnolites reussi

Antillia turbinata

Grewingkia contexta

Plesiocunnolites sellatus

Antillocyathus

Grewingkia dumosum

Plesiocunnolitopsis

Antillocyathus alatus

Grewingkia eminens

Plesiodiplocteniopsis

Antillocyathus cristatus

Grewingkia equinum

Plesiodiplocteniopsis acutangularis

Antillocyathus gracilis

Grewingkia europaeum

Plesiodiplocteniopsis dichotoma

Antillocyathus maoensis

Grewingkia falcatum

Plesiodiplocteniopsis obtusangularis

Antillocyathus trinitatis

Grewingkia formosa

Plesiodiplocteniopsis praeramificenta

Antillophyllia

Grewingkia injunctum

Plesiodiploria

Antillophyllia bilobata

Grewingkia kiaeri

Plesiofavia

Antillophyllia californica

Grewingkia lutkevitshi

Plesiofavia dubia

Antillophyllia chipolana

Grewingkia penobscotensis

Plesiolites

Antillophyllia constricta

Grewingkia robusta

Plesiolites winnii

Antillophyllia gesteri

Grewingkia robustum

Plesiomontlivaltia paucisepta

Antillophyllia olssoni

Grewingkia semilunatum

Plesiophyllia

Antillophyllia sawkinsi

Groenlandophyllum

Plesiophyllia acrisionae

Antilloseris

Groessensia

Plesiophyllia latona

Antilloseris cantabrigiensis

Grootia

Plesiophyllia recta

Antilloseris jamaicaensis

Grumiphyllia

Plesiophyllum

Antilloseris vaughani

Gryphophyllum

Plesiosiderastraea

Antipatharia

Grypophyllum

Plesiosiderastraea garloica

Antiphyllidae

Grypophyllum benbowi

Plesiosiderastraea tzankovi

Antiphyllinae

Grypophyllum jenkinsi

Plesiosmilia

Antiphyllum

Gshelia

Plesiosmilia bofilli

Antracophyllum

Gshelia americana

Plesiosmilia compressa

Apelismilia

Gshelia jiangxiensis

Plesiosmilia excavata

Aphrastrea

Gshelia rouilleri

Plesiosmilia gracilis

Aphrastrea autignacensis

Guanziyaopora

Plesiosmilia hemisphaerica

Aphrastrea neglecta

Gubbera

Plesiosmilia infundibuliformis

Aphraxonia

Gudmania

Plesiosmilia neocomiensis

Aphroelasma

Gudmania darumbalae

Plesiosmilia sessilis

Aphroidophyllum

Guembelastraea

Plesiosmilia truncata

Aphrophyllidae

Guembelastraea cowichanensis

Plesiosmilia vaughani

Aphrophylloides

Guembelastraea guembeli

Plesiostylina

Aphrophyllum

Guembelastraea kanmerae

Plesiostylina bulbosa

Aphyllum

Guembelastraea martini

Plesiostylina etalloni

Aphyllum cristatum

Guembelastraea pamphyliensis

Plesiostylina hourcqi

Aphyllum relictum

Guembelastraea vancouverensis

Plesiothamnasteria

Aplocyathus

Guembelastraea whiteavesi

Pleuroaulastrea

Aplophyllia

Guembelastraeidae

Pleuroaulastrea variabilis

Aplophyllia barkii

Guerichiphyllinae

Pleurocoenia exiguis

Aplophyllia longicostata

Guerichiphyllum

Pleurocoenia irregularis

Aplophyllia paucicostata

Guerichiphyllum concavum

Pleurocoenia polygonalis

Aplophyllia sexradiata

Guerichiphyllum kowalense

Pleurocoenia provincialis

Aplopsammia

Guerichiphyllum sinense

Pleurocora

Aplopsammia collignoni

Guizhoustriatopora

Pleurocora alternans

Aplosmilia

Gumbelastraea

Pleurocora angelisi

Aplosmilia aspera

Gumbelastraeidae

Pleurocora arachnoides

Aplosmilia coalescens

Gundarina

Pleurocora circularia

Aplosmilia crassa

Gundarina nana

Pleurocora coalescens

Aplosmilia crucifera

Gurieuskiella

Pleurocora djalilovi

Aplosmilia distans

Gurievskiella

Pleurocora explanata

Aplosmilia elegans

Guynia

Pleurocora haueri

Aplosmilia grandicosta

Guynia annulata

Pleurocora nordenskjoeldi

Aplosmilia kobyi

Guyniidae

Pleurocora reptans

Aplosmilia magnifica

Gyaloplasma agglomerata

Pleurocora texana

Aplosmilia nuda

Gyanyimaphyllum

Pleurocyathus

Aplosmilia rotunda

Gyanyimaphyllum crassiseptatum

Pleurocyathus sulcatus

Aplosmilia rugosa

Gymnophyllum

Pleurocyathus turbinolioides

Aplosmilia semisulcata

Gyrodendron

Pleurodictyum

Aplosmilia somaensis

Gyrodendron boltonae

Pleurodictyum hunsrueckianum

Aplosmilia suevica

Gyrodendron emersoni

Pleurodictyum meekanum

Aplosmilia tochikuboensis

Gyrodendron leptonema

Pleurophyllia

Aplosmilia tolmachoffana

Gyrodendron lobatum

Pleurophyllia alpina

Aplosmiliinae

Gyrodendron proliferum

Pleurophyllia cara

Apocladophyllia

Gyrodendron serbica

Pleurophyllia gracilis

Apocladophyllia birleyae

Gyrophyllia

Pleurophyllia microsa

Apocladophyllia gozdensis

Gyrosmilia

Pleurophyllia minuscula

Apocladophyllia koniakensis

Gyrosmilia diadema

Pleurophyllia rugosa

Apocladophyllia neocomiensis

Gyrosmilia edwardsi

Pleurophyllia schmidti

Apocladophyllia nowaki

Gyrosmilia interrupta

Pleurophyllia skuviensis

Apoplacophyllia

Gyrosmilia varettiensis

Pleurophyllia tobleri

Apoplacophyllia hackemesseri

Hadrophyllia

Pleurophyllia trichotoma

Aquitanastraea

Hadrophyllia saundersi

Pleurophyllia vesiculosa

Aquitanastraea incrustans

Hadrophyllidae

Pleurophyllum

Aquitanastraea pachyformis

Hadrophyllum

Pleuropodia

Aquitanastraea piveteaui

Hadrophyllum aplatum

Pleuropodia otwayensis

Aquitanastraea piveteaui alternans

Hadrophyllum bifidum

Pleurosiphonella

Aquitanastraea piveteaui argus

Hadrophyllum delicatum

Pleurosmilia

Aquitanastraea piveteaui intermedia

Hadrophyllum glans

Pleurosmilia benoisti

Aquitanastraea pruvosti

Hadrophyllum linguloideum

Pleurosmilia carrapateirensis

Aquitanastraea tenuitabulata

Hadrophyllum nauvooense

Pleurosmilia compressa

Aquitanophyllia

Hadrophyllum orbignyi

Pleurosmilia corallina

Aquitanophyllia grandistellae

Hadrophyllum ovale

Pleurosmilia craginiana

Arachnastraea

Hadrophyllum pauciradiatum

Pleurosmilia crassa

Arachnastraea fergusoni

Hadrophyllum pedunculatum

Pleurosmilia cylindrica

Arachnastraea fryi

Hadrophyllum romingeri

Pleurosmilia graciosa

Arachniophyllum

Hadrophyllum tennesseense

Pleurosmilia hennigi

Arachnium

Hadrophyllum woodi

Pleurosmilia hideshimaensis

Arachnolasma

Haimeicyclus

Pleurosmilia impressa

Arachnolasmella

Haimeicyclus haimei

Pleurosmilia irradians

Arachnophyllidae

Haimeicyclus tenuisepta

Pleurosmilia kobyi

Arachnophyllina

Haimesastraea

Pleurosmilia marcou

Arachnophyllinae

Haimesastrea

Pleurosmilia neocomiensis

Arachnophyllum

Haimesastrea conferta

Pleurosmilia pumila

Arachnophyllum approximatum

Haimesiastraea

Pleurosmilia quaylei

Arachnophyllum murchisoni

Haimesiastraea anchistina

Pleurosmilia renevieri

Arachnophyllum pentagonum

Haimesiastraea conferta

Pleurosmilia saxifisi

Araeacis

Haimesiastraea distans

Pleurosmilia stutzi

Araeopoma

Haimesiastraea humilis

Pleurosmilia turbinata

Araeopora

Haimesiastraea peruviana

Pleurosmilia vaughani

Araeopora ramosa

Haimesiphyllia

Pleurosmilia villersensis

Araeopora tuberosa

Haldonia

Pleurosmilia whitneyi

Araiophyllum

Haldonia cyclops

Pleurosmiliidae

Araiophyllum liasicum

Haldonia schindewolfi

Pleurostylina

Araiophyllum triassicum

Hallia

Pleurostylina corallina

Araiostrotion

Halliidae

Pleurostylina guiscardii

Archaeocoeniina

Halliinae

Pleurostylina hiraigaensis

Archaeofungiina

Halomitra

Pleurostylina major

Archaeolasmogyra

Halomitra tiara

Pleurostylina pompeckji

Archaeophyllia

Halomitra triadica

Pleurostylina turkmenensis

Archaeophyllia fenestrata

Halysitastraea

Plexauridae

Archaeophyllia oppeli

Halysites

Plexituba

Archaeosmilia

Halysites catenularia

Plicatomurus

Archaeosmilia beata

Halysites catenularius

Plicatomurus giganteus

Archaeosmilia duncani

Halysites cylindricus

Plocoastraea

Archaeosmiliidae

Halysites elegans

Plocoastraea larochensis

Archaeosmiliopsis

Halysites gotlandicus

Plocophyllia

Archaeosmiliopsis densus

Halysites grandis

Plocophyllia caliculata

Archaeotrypa

Halysites junior

Plocophyllia constricta

Archaeotrypa prima

Halysites obliqua

Plocophyllia flabellata

Archaeotrypa secunda

Halysites priscus

Plocophyllia gregaria

Archaeozaphrentis

Halysites regularis

Plocophyllia karstica

Archeoanthophyllidae

Halysites robustus

Plocophyllia sindiana

Archeocaeniina

Halysites senior

Pocillopora

Archisaccophyllia

Halysitida

Pocillopora arnoldi

Archisaccophyllia kunmingensis

Halysitidae

Pocillopora baracoaensis

Archohelia

Halysitina

Pocillopora brevicornis

Archohelia clarki

Halysitinae

Pocillopora bulbosa

Archohelia dartoni

Hamaraxonia

Pocillopora caespitosa

Archohelia gardnerae

Hamaraxonia africana

Pocillopora capitata

Archohelia limonensis

Hamarilopora

Pocillopora crassoramosa

Archohelia rediviva

Hamarophyllum

Pocillopora damicornis

Archohelia remisovi

Hamarophyllum belkai

Pocillopora elegans

Archohelia vernonensis

Hankaxis

Pocillopora eydouxi

Archohelia weaveri

Hankaxis ostentus

Pocillopora favosa

Archypora

Haplaraea

Pocillopora fenestrata

Arcocyathus

Haplaraea discrepans

Pocillopora guadalupensis

Arcophyllum

Haplaraea elegans

Pocillopora guantanamensis

Arcoplasma

Haplaraea fragilis

Pocillopora hemprichi

Arctangia

Haplaraea gracilis

Pocillopora informis

Arctangia nathorsti

Haplaraeidae

Pocillopora jenkinsi

Arctistrotion

Haplaraeinae

Pocillopora ligulata

Arctophyllum

Haplaraera

Pocillopora maddenensis

Arctophyllum jiangxiense

Haplareidae

Pocillopora madreporacea

Arctophyllum lugankaensis

Haplohelia

Pocillopora meandrina

Arctophyllum permicum

Haplolasma

Pocillopora nobilis

Arcturia

Haplolasma paraarciferum

Pocillopora palmata

Areacis auvertiaca

Haplothecia

Pocillopora robusta

Areaseris

Haplothecia laciniosa

Pocillopora verrucosa

Areaseris nevadaensis

Haplothecia schlotheimi

Pocillopora woodjonesi

Areopsammia

Hapsiphyllidae

Pocilloporidae

Areopsammia alacca

Hapsiphyllinae

Podabacia

Areopsammia bakerae

Hapsiphyllum

Podabacia lobata

Areopsammia maestrichtensis

Hapsiphyllum bifurcatum

Podabacia patula

Argutastrea

Hapsizaphrentis

Podabacia prisca

Argutastrea hullensis

Haptaphyllina

Podabacia robusta

Aridophyllum

Haptophyllum

Podollites

Aridophyllum fluegeli

Harklessia

Podollites diseptatus

Aristophyllum

Harklessia yuenglingensis

Podoseris

Aristophyllum planotabulatum

Hattonia

Podoseris affinis

Armalites

Hayasakaia

Podoseris anomala

Armalites minimus

Hayasakaia cystosa

Podoseris brevis

Armalites serotinus

Hayasakaia elegantula

Podoseris dubia

Arnplexus

Hayasakaia fasciacerioformis

Podoseris elongata

Arnplexus sharburensis

Hayasakaia gigantea

Podoseris jessoni

Aroeacis

Hayasakaia guangxiensis

Podoseris mammiliformis

Asarcophyllum

Hayasakaia guankouensis

Pokljukosmilia

Aspasmophyllinae

Hayasakaia infundibula

Pokljukosmilia tuvalica

Aspasmophyllum

Hayasakaia irregularis

Polaroplasma

Asperophyllum

Hayasakaia kunghsiensis

Poliphyllum

Aspidastraea

Hayasakaia luodianensis

Polyadelphia

Aspidastraea clathrata

Hayasakaia mistivesica

Polyastra venosa

Aspidastraea orientalis

Hayasakaia raricystata

Polyastropsis

Aspidastraea semhae

Hayasakaia shijianpuensis

Polyastropsis arnaudi

Aspidiscus

Hayasakaia sichuanensis

Polyastropsis bouri

Aspidiscus cristatus

Hayasakaia spinosa

Polyastropsis marcoui

Aspidiscus semhae

Hayasakaia syringoporoides

Polyastropsis subplana

Asserculinia

Hayasakaia tianquanensis

Polycoelia

Asserculinia abnormis

Hayasakaia yashanensis

Polycoelia angusta

Asserculinia elegans

Hayasakaia yunnanensis

Polycoelia cylindrica

Asserculinia orbiculata

Hebukophyllum

Polycoelia dobrolyubovae

Asserculinia solida

Hedeliastraea

Polycoelia donatiana

Assimulia

Hedstroemophyllum nikiforovae

Polycoelia gracilis

Assimulia (Assimulia)

Heintzella

Polycoelia longiseptata

Assimulia (Assimulia) abscessa

Heintzella applegatei

Polycoeliidae

Assimulia (Assimulia) arta

Heintzella borealis

Polycoeliinae

Assimulia (Assimulia) compacta

Heintzella davydovi

Polycyathus

Assimulia (Assimulia) flexibilis

Heintzella multiseptata

Polydilasma

Assimulia (Assimulia) frequentis

Heintzella playfordi

Polygonaria

Assimulia (Assimulia) tergida

Heintzella radiata

Polymorphastraea

Assimulia (Assimulia) uddenitense

Heintzella spitsbergensis

Polymorphastraea variabilis

Assimulia (Ericina)

Heintzella whitneyi

Polyorophe

Assimulia (Ericina) fracta

Helenolites

Polyphyllastraea convexa

Assimulia (Ericina) recrea

Helenterophyllum

Polyphyllastraea icaunensis

Assimulia abscessa

Heliastraea

Polyphyllastraea simondsi

Assimulia arta

Heliastraea anomala

Polyphyllastrea

Assimulia compacta

Heliastraea defrancei

Polyphyllia

Assimulia flexibilis

Heliastraea fallax

Polyphylloseris

Assimulia fracta

Heliastraea hilarionensis

Polyphylloseris conophora

Assimulia frequentis

Heliastraea varians

Polyphylloseris convexa

Assimulia recrea

Heliastraeidae

Polyphylloseris corticata

Assimulia uddenitense

Heliastrea

Polyphylloseris distefanoi

Asterobillingsa

Heliastrea (Athecastraea)

Polyphylloseris fascicularis

Asterobillingsia

Heliastrea (Athecastraea) vesiculosa

Polyphylloseris icaunensis

Asterocycles

Heliastrea aequalicostata

Polyphylloseris iwateensis

Asterodisphyllum

Heliastrea alpina

Polyphylloseris japonica

Asterosmilia

Heliastrea annularis

Polyphylloseris mammillata

Asterosmilia abnormalis

Heliastrea anomala

Polyphylloseris microkothos

Asterosmilia aliquantula

Heliastrea autignacensis

Polyphylloseris polymorpha

Asterosmilia alloiteaui

Heliastrea bosniaca

Polyphylloseris punctata

Asterosmilia anomala

Heliastrea boueana

Polyphylloseris simondsi

Asterosmilia compressa

Heliastrea brevis

Polyphyllum

Asterosmilia cornuta

Heliastrea carnegiei

Polyrophe

Asterosmilia duncani

Heliastrea carryensis

Polyseris

Asterosmilia exarata

Heliastrea cavernosa

Polysolenia digitata

Asterosmilia hilli

Heliastrea columnaris

Polysolenia hochstetteri

Asterosmilia irregularis

Heliastrea conoidea

Polysolenia rutteni

Asterosmilia pourtalesi

Heliastrea cribraria

Polystylidiidae

Asterosmilia profunda

Heliastrea curta

Polystylidium

Asterosmilia sakalavensis

Heliastrea cyathiformis

Polystylidium articulatum

Asthenophyllum

Heliastrea deformis

Polythecalis

Astraea argus

Heliastrea defrancei

Polythecalis (Chusenophyllum)

Astraea confluens

Heliastrea delicata

Polythecalis (Chusenophyllum) propinquus

Astraea crassa

Heliastrea edwardsi

Polythecalis (Polythecalis)

Astraea crassolamellata

Heliastrea endothecata

Polythecalis (Polythecalis) chinmenensis

Astraea crassolamellata magnetica

Heliastrea farquharsoni

Polythecalis (Polythecalis) denticulatus

Astraea crassolamellata magnifica

Heliastrea grandis

Polythecalis (Polythecalis) flatus

Astraea crassolamellata minor

Heliastrea immersa

Polythecalis (Polythecalis) rosiformis

Astraea crassolamellata nobilis

Heliastrea inaequalis

Polythecalis abnormis

Astraea crassolamellata nugenti

Heliastrea incerta

Polythecalis asthenotheca

Astraea crassolamellata pulchella

Heliastrea incrustans

Polythecalis bauryi

Astraea cribraria

Heliastrea insignis

Polythecalis biformis

Astraea delcrosiana

Heliastrea irradians

Polythecalis breviseptata

Astraea endothecata

Heliastrea irregularis

Polythecalis chandalasensis

Astraea guettardi

Heliastrea katzeri

Polythecalis chaoxianensis

Astraea irregularis

Heliastrea laticosta

Polythecalis chinensis

Astraea limbata

Heliastrea lauensis

Polythecalis chinmenensis

Astraea lucasiana

Heliastrea lucasana

Polythecalis compacta

Astraea mamillaris

Heliastrea lusitaniae

Polythecalis confluens

Astraea micrommata

Heliastrea mellahica

Polythecalis crassa

Astraea multilateralis

Heliastrea microcalyx

Polythecalis denticulatus

Astraea pentagonalis

Heliastrea nerthensis

Polythecalis divergens

Astraea prevostiana

Heliastrea oligophylla

Polythecalis dupliformis

Astraea putealis

Heliastrea parva

Polythecalis elongata

Astraea rigida

Heliastrea pelouaensis

Polythecalis flatus

Astraea sulcatolamellosa

Heliastrea reussiana

Polythecalis frechi

Astraea terminaria

Heliastrea rosacea

Polythecalis grayi

Astraea turonensis

Heliastrea saubriguensis

Polythecalis guankouensis

Astraea varians

Heliastrea saucatsensis

Polythecalis hexagonalis

Astraea vesiculosa

Heliastrea schuberti

Polythecalis hochowensis

Astraea vesparia

Heliastrea solenastroides

Polythecalis houchangensis

Astraeofungia

Heliastrea tabulata

Polythecalis huangi

Astraeofungia barcenai

Heliastrea taurinensis

Polythecalis huayunshanensis

Astraeofungia columellaris

Heliastrea tchihatcheffi

Polythecalis irregularis

Astraeofungia crespoi

Heliastrea virga

Polythecalis khmerianus

Astraeofungia decipiens

Heliastreopsis

Polythecalis langpoensis

Astraeofungia mombassana

Heliastreopsis pelouaensis

Polythecalis leptoseptata

Astraeofungia soaravikelyensis

Heliastreopsis solenastroides

Polythecalis longiseptata

Astraeofungia tenochi

Helicelasma

Polythecalis longliensis

Astraeoina

Helicelasma fossulatum

Polythecalis minor

Astraeomorpha

Helicelasma giganteum

Polythecalis multicystosis

Astraeomorpha confusa

Helicelasma rusticum

Polythecalis multicystosis tunliangensis

Astraeomorpha crassisepta

Helicelasma simplex

Polythecalis nankingensis

Astraeomorpha minima

Helicelasma whittardi

Polythecalis niuxingshanensis

Astraeomorpha minor

Heliocenia

Polythecalis polygonalis

Astraeomorpha multisepta

Heliocoenia

Polythecalis propinquus

Astraeomorpha pratzi

Heliocoenia (Hexaheliocoenia)

Polythecalis raritabellata

Astraeomorpha reimani

Heliocoenia (Octoheliocoenia)

Polythecalis regularis

Astraeomorpha sonorensis

Heliocoenia abichi

Polythecalis rosiformis

Astraeomorphidae

Heliocoenia actinastrae

Polythecalis shiqianensis

Astraeophyllum

Heliocoenia bendukidzeae

Polythecalis simplex

Astraeopora

Heliocoenia carpathica

Polythecalis sinense

Astraeopora hemisphaerica

Heliocoenia catenula

Polythecalis spinotheca

Astrangia

Heliocoenia claudiopolisensis

Polythecalis suzhouensis

Astrangia (Coenangia)

Heliocoenia corallina

Polythecalis tela

Astrangia (Coenangia) conradi

Heliocoenia costulata

Polythecalis tonglingensis

Astrangia (Coenangia) lamarensis

Heliocoenia decora

Polythecalis tubulus

Astrangia bella

Heliocoenia etalloni

Polythecalis tunliangense

Astrangia boreas

Heliocoenia gracilis

Polythecalis variabilis

Astrangia calhounensis

Heliocoenia humberti

Polythecalis verbeekiellaina

Astrangia clarki

Heliocoenia kabakovitschae

Polythecalis verbeekielloides

Astrangia cretacea

Heliocoenia kakhadzei

Polythecalis wangi

Astrangia dachiardii

Heliocoenia lamellosa

Polythecalis wenganensis

Astrangia danae

Heliocoenia meriani

Polythecalis wuweiensis

Astrangia expansa

Heliocoenia minima

Polythecalis xuanenensis

Astrangia felixi

Heliocoenia orbignyi

Polythecalis yangtzeensis

Astrangia floridana

Heliocoenia pakongensis

Polythecalis yangtzeensis hochowensis

Astrangia grandis

Heliocoenia picteti

Polythecalis yangtzeensis polygonalis

Astrangia harrisi

Heliocoenia pseudocorallina

Polythecalloides

Astrangia insignifica

Heliocoenia rarauensis

Polytremacis

Astrangia lamaransis

Heliocoenia rozkowskae

Polytremacis bellardii

Astrangia leonensis

Heliocoenia sparsa

Polytremacis blainvilleana

Astrangia leonis

Heliocoenia stellata

Polytremacis blainvillei

Astrangia lineata

Heliocoenia strambergensis

Polytremacis edwardsana

Astrangia lineatus

Heliocoenia triradiata

Polytremacis hancockensis

Astrangia ludoviciana

Heliocoenia tumularis

Polytremacis lindstroemi

Astrangia manthelanensis

Heliocoenia vadosa

Polytremacis partschi

Astrangia marylandica

Heliocoenia variabilis

Polytremacis septifera

Astrangia patagonica

Heliocoenia vesicularia

Polytremacis tehuacanensis

Astrangia persica

Heliocoenia vigintiseptata

Polytremacis tenera

Astrangia poculata

Heliocoenia zaglica

Polytremacis urgonensis

Astrangia polygonalis

Heliofungia

Pontebbastraea

Astrangia princeps

Heliofungia actiniformis

Pontebbastraea pontebbanae

Astrangia talquinensis

Heliogonium

Porastriatoporidae

Astrangia vasconiensis

Heliolites

Porfirievella

Astrangia wilcoxensis

Heliolites barrandei

Porfirieviella

Astrangidae

Heliolites orientalis

Porites

Astrangiidae

Heliolites porosus

Porites (Synaraea)

Astraraea

Heliolites waicunensis

Porites (Synaraea) macdonaldi

Astraraea charcennensis

Helioliticae

Porites amplectans

Astraraea fungiformis

Heliolitida

Porites andrewsi

Astraraea globosa

Heliolitidae

Porites anguillensis

Astraraea media

Heliolitina

Porites angulata

Astraraea multiradiata

Heliophrentis

Porites arenosa

Astraraea roberti

Heliophylloides

Porites arnaudi

Astraraea rotula

Heliophyllum

Porites astreoides

Astraraea senessei

Heliophyllum confluens

Porites australiensis

Astraraeidae

Heliophyllum halli

Porites baracoaensis

Astrea

Heliophyllum multiplex

Porites belli

Astrea agaricites

Heliophyllum zhongguoense

Porites bernardi

Astrea agaricoides

Helioplasma

Porites branneri

Astrea alveolaris

Helioplasmolites

Porites calabricae

Astrea ameliana

Heliopora

Porites californica

Astrea angulosa

Heliopora bellardii

Porites carrizensis

Astrea annuligera

Heliopora bennetti

Porites chipolanum

Astrea antiguensis

Heliopora blainvilleana

Porites collegniana

Astrea antillarum

Heliopora boettgeri

Porites colonensis

Astrea aranea

Heliopora decipiens

Porites columnaris

Astrea araneola

Heliopora deformis

Porites compressa

Astrea auvertiaca

Heliopora edwardsana

Porites convivatoris

Astrea bacciformis

Heliopora japonica

Porites crustulum

Astrea barbadensis

Heliopora kysylkumensis

Porites cylindrica

Astrea bertrandiana

Heliopora lusanovkaensis

Porites deshayesiana

Astrea bistellata

Heliopora mexicanae

Porites divaricata

Astrea bourgueti

Heliopora radiata

Porites diversiformis

Astrea brevis

Heliopora sparsipora

Porites douvillei

Astrea brevissima

Heliopora stewarti

Porites elegans

Astrea burgundiae

Heliopora tenera

Porites evermanni

Astrea cadomensis

Helioporacea

Porites floridaeprima

Astrea caryophylloides

Helioporidae

Porites furcata

Astrea castellum

Helioseris

Porites gajensis

Astrea cellulosa

Helioseris cucullata

Porites hawaiiensis

Astrea clathrata

Heliostylina

Porites heronensis

Astrea concinna

Helladophyllia

Porites howei

Astrea confluens

Helloceras

Porites incrustans

Astrea contorta

Helminthidium

Porites iwayamaensis

Astrea corollaris

Hemiagetolites

Porites lanuginosa

Astrea costata

Hemiagetolites longiseptatus

Porites leptoclada

Astrea crassa

Hemiagetolites palaeofavositoides

Porites lichen

Astrea crassolamellata

Hemiagetolites spinimarginatus

Porites lobata

Astrea crassoramosa

Hemiaulacophyllum

Porites lobatosepta

Astrea crenulata

Hemicyathus crassicostatus

Porites lutea

Astrea cretacea

Hemiplasmopora

Porites macdonaldi

Astrea crispata

Hemiporites

Porites maigensis

Astrea cristata

Heptaphyllum

Porites mammillata

Astrea curta

Hercophyllum

Porites mancietensis

Astrea cylindrica

Heritschia girtyi

Porites matheroni

Astrea decactis

Heritschiella

Porites michelini

Astrea decaphylla

Heritschiella girtyi

Porites micrantha

Astrea decemradiata

Heritschioides

Porites minuta

Astrea decipiens

Heritschioides (Eoheritschioides)

Porites mordax

Astrea defrancei

Heritschioides (Eoheritschioides) hillae

Porites multilamellata

Astrea defranciana

Heritschioides (Eoheritschioides) moormanensis

Porites murrayensis

Astrea dendroidea

Heritschioides (Eoheritschioides) parvum

Porites nigrescens

Astrea diversiformis

Heritschioides (Heritschioides)

Porites nodifera

Astrea echinata

Heritschioides (Heritschioides) buttensis

Porites nodulosa

Astrea elegans

Heritschioides (Heritschioides) woodi

Porites nummulitica

Astrea ellisiana

Heritschioides bagleyae

Porites oligocenica

Astrea endothecata

Heritschioides californiense

Porites ornata

Astrea escharoides

Heritschioides carneyi

Porites pachysepta

Astrea explanata

Heritschioides columbicum

Porites panamensis

Astrea exsculpta

Heritschioides coogani

Porites porites

Astrea favulus

Heritschioides durhami

Porites portoricensis

Astrea flexuosa

Heritschioides garvinae

Porites pusilla

Astrea forskaliana

Heritschioides gavini

Porites ramosa

Astrea froehlichiana

Heritschioides hillae

Porites reticulosa

Astrea geminata

Heritschioides hoganae

Porites reussiana

Astrea geometrica

Heritschioides mahallatensis

Porites rus

Astrea gracilis

Heritschioides mckassoni

Porites solida

Astrea guettardi

Heritschioides merriami

Porites spissus

Astrea gyrosa

Heritschioides rowetti

Porites spumosa

Astrea halicora

Heritschioides skinneri

Porites superposita

Astrea helianthoides

Heritschioides smithi

Porites sverdrupi

Astrea heliopora

Heritschioides stevensi

Porites textilis

Astrea hemprichii

Heritschioides summitensis

Porites timorensis

Astrea hexacnema

Heritschioides wexoi

Porites toulai

Astrea hexaphylla

Heritschioides wildei

Porites trinitatis

Astrea incrustans

Heritschioides woodi

Porites tuberculosa

Astrea intersepta

Herpetolitha

Porites undulata

Astrea italica

Herpetolitha crassa

Porites verrucosa

Astrea lamellostriata

Herpolitha

Porites vindobonarum

Astrea lepida

Herpolitha limax

Porites vindobonarum prima

Astrea lifoliana

Herpolitha weberi

Porites waylandi

Astrea limitata

Heterastraea

Poriticae

Astrea lobatorotundata

Heterastraea angelae

Poritidae

Astrea lucasiana

Heterastraea eveshami

Poritipora

Astrea macrophthalma

Heterastraea gracilis

Porpites

Astrea maeandrinoides

Heterastraea profunda

Porpites circularis

Astrea marylandica

Heterastraea stricklandi

Porpites rotuloides

Astrea media

Heterastraea tomesi

Pourtalocyathus

Astrea megalaxona

Heterocaninia

Pourtalocyathus hispidus

Astrea microconos

Heterocaninia langenheimi

Praemichelinia

Astrea microphthalma

Heterocaniniinae

Praemichelinia lii

Astrea microsiderea

Heterocoenia

Praetachylasma

Astrea morloti

Heterocoenia bacellaris

Praetachylasma alternatum

Astrea myriophthalma

Heterocoenia balkhanensis

Praewentzelella

Astrea numisma

Heterocoenia dendroides

Praewentzelella honjoi

Astrea ocellina

Heterocoenia densa

Praewentzelella magnificum

Astrea octolamellosa

Heterocoenia distans

Praewentzelella multiseptata

Astrea palifera

Heterocoenia erecta

Praewentzelella regulare

Astrea pallida

Heterocoenia exigua

Praewentzelella sinensis

Astrea palmata

Heterocoenia fuchsi

Pragnellia

Astrea parallela

Heterocoenia garumnica

Pragnellia delicatula

Astrea pariana

Heterocoenia gracilis

Pratzia

Astrea parvistella

Heterocoenia grandis

Preisingerella

Astrea patula

Heterocoenia hilli

Preisingerella stegovnikensis

Astrea pectinata

Heterocoenia inflexa

Preverastraea

Astrea pediculata

Heterocoenia minima

Preverastraea chelussi

Astrea planulata

Heterocoenia minuta

Preverastraea coatlicuae

Astrea prevostana

Heterocoenia minutisima

Preverastraea comalensis

Astrea prevostiana

Heterocoenia pusilla

Preverastraea diplothecata

Astrea profundata

Heterocoenia rutimeyeri

Preverastraea felixi

Astrea pseudomeandrina

Heterocoenia tetraseptata

Preverastraea infundibuliformis

Astrea purpurea

Heterocoenia verrucosa

Preverastraea isseli

Astrea quadrangularis

Heterocoenia washitaensis

Preverastraea marinosi

Astrea ramosa

Heterocoeniidae

Preverastraea multistella

Astrea raulini

Heterocoeniina

Preverastraea paronai

Astrea retiformis

Heterocoenites

Preverastraea robusta

Astrea reussiana

Heterocoenites crassa

Preverastraea roveretoi

Astrea rotula

Heterocoenites variabilis

Preverastraea tocae

Astrea rotularis

Heterocorallia

Primitophyllum

Astrea rotulosa

Heterocyathus

Primitophyllum primum

Astrea rotumana

Heterocyathus aequicostatus

Primnoa

Astrea rudis

Heterocyathus carthausi

Primnoa costata

Astrea semispherica

Heterocyathus elberti

Primnoa gracilis

Astrea sexradiata

Heterocyathus elongatus

Primnoidae

Astrea siderea

Heterocyathus japonicus

Primorodendron

Astrea speciosa

Heterocyathus mai

Prionastraea

Astrea sphaeroidalis

Heterocyathus priscus

Prionastraea acuticollis

Astrea stellulata

Heterogyra

Prionastraea alimena

Astrea striata

Heterogyra lobata

Prionastraea ambigua

Astrea subdenticulata

Heterogyra murchisoni

Prionastraea australensis

Astrea sulcatilamellosa

Heterogyra zitteli

Prionastraea bernardiana

Astrea taurinensis

Heterolasma

Prionastraea borneensis

Astrea tenuis

Heterophaulactis

Prionastraea chinensis

Astrea tenuistriata

Heterophrentis

Prionastraea crassior

Astrea tesserifera

Heterophyllia

Prionastraea crenulata

Astrea textilis

Heterophyllia (Heterophylloides)

Prionastraea gibbosa

Astrea trochiformis

Heterophyllia angulata

Prionastraea hoernesi

Astrea tuberosa

Heterophyllia ornata

Prionastraea inaequiseptata

Astrea tubulifera

Heterophylliidae

Prionastraea insignis

Astrea tubulosa

Heteropistophyllum

Prionastraea langobardica

Astrea turonensis

Heteropora hemprichii

Prionastraea limitata

Astrea velamentosa

Heteropora millepora

Prionastraea multisepta

Astrea venusta

Heteropora squarrosa

Prionastraea neugeboreni

Astrea versipora

Heteropsammia

Prionastraea pauciseptata

Astrea vesiculosa

Heteropsammia cochlea

Prionastraea pentagona

Astrea virens

Heteropsammia michelini

Prionastraea quoyi

Astrea websteri

Heteropsammia ovalis

Prionastraea rhomboidea

Astreoidogyra

Heterosmilia

Prionastraea spinosa

Astreoidogyra giadae

Heterosmilia spinosa

Prionastraea sulfurea

Astreopora

Heterospongophyllum

Prionastraea tesserifera

Astreopora (Astreopora)

Heterostrotion

Prionastraea verbeeki

Astreopora (Astreopora) esperanzae

Hexacorallia

Prionophyllum

Astreopora (Astreopora) spinulosum

Hexaflos

Prisciturben

Astreopora annulata

Hexaflos hexagonalis

Priscosolenia

Astreopora antiguensis

Hexagonaria

Priscosolenia aliena

Astreopora auvertiaca

Hexagonaria brevilamellata

Priscosolenia perarmata

Astreopora compressa

Hexagonaria davidsoni

Priscosolenia prisca

Astreopora decaphylla

Hexagonaria hullensis

Prismatophyllum

Astreopora densata

Hexagonaria phillipsastraeiformis

Prismatophyllum brevilamellatum

Astreopora digitata

Hexagonaria reedi

Prismatophyllum flexum

Astreopora dubiosa

Hexagonaria senonica

Pristiophyllia

Astreopora duwamishensis

Hexagonariinae

Proaplophyllia

Astreopora ehrenbergi

Hexagoniophyllum

Proaplophyllia roniewiczae

Astreopora esperanzae

Hexaheliocenia

Proaplophyllia sexradiata

Astreopora expansa

Hexalasma

Procatenipora

Astreopora explanata

Hexalasma protoseptatum

Procladocora

Astreopora gatuncilloensis

Hexamphiastrea

Procladocora fotisalensis

Astreopora goethalsi

Hexamphiastrea guiscardii

Procladocora jamaicaensis

Astreopora gracilis

Hexamphiastrea minima

Procladocora simonyi

Astreopora harrisoni

Hexamphiastrea suprema

Procladocora tenuis

Astreopora hemisphaerica

Hexapetalidae

Procteria

Astreopora hexaphylla

Hexapetalum

Procteria (Pachyprocteria)

Astreopora hochstetteri

Hexapetalum impium

Procyathophora

Astreopora horizontalis

Hexapetalum nemorosum

Procyathophora aguilerai

Astreopora leightoni

Hexapetalum pium

Procyathophora biedai

Astreopora listeri

Hexaphyllia

Procyathophora furstenbergensis

Astreopora meneghiniana

Hexaphyllia ayzenvergi

Procyathophora poblana

Astreopora microcalix

Hexasmilia

Procyathopora

Astreopora minima

Hexasmilia elmari

Procyclolites

Astreopora moretonensis

Hexasmilia ferryi

Procyclolites elegans

Astreopora mostarensis

Hexasmiliopsis

Procyclolites triadicus

Astreopora myriophthalma

Hexastraea

Procyclolitidae

Astreopora ndukeluensis

Hexastraea leonhardi

Procyclolitinae

Astreopora occidentalis

Hexismia

Prodarwinia

Astreopora portoricensis

Hezhangophyllum

Prodiploastraea schindewolfi

Astreopora profunda

Hezhouphyllum

Prodiploastrea

Astreopora rutteni

Hillaepora

Prodonacosmilia

Astreopora sanjuanensis

Hillastraea

Prodonacosmilia dronovi

Astreopora schedakena

Hillastraea floriformis

Progonopora

Astreopora sphaeroidalis

Hillastraea georgeae

Progonopora variabilis

Astreopora spinulosum

Hillaxon

Prographularia

Astreopora stellaris

Hillia

Prographularia groenlandica

Astreopora subcylindrica

Hillia formosa

Progyrosmilia

Astreopora tecta

Hillia languida

Progyrosmilia regularis

Astreopora tuvuthaensis

Hillophyllum

Progyrosmilia torulosa

Astreopora wallaceae

Hindeastraea

Progyrosmilia vacua

Astreopora walli

Hindeastraea collinensis

Prohelia

Astrhelia

Hindeastraea discoidea

Prohelia anomalos

Astrhelia burnsi

Hindeastraea garloica

Prohelia neocomiensis

Astrhelia neglecta

Hinganastraea

Proheliolites

Astrhelia palmata

Hiroshimaphyllum

Proheliolitidae

Astrhelia vasconiensis

Hiroshimaphyllum compactum

Proheliopora

Astrictophyllum

Hiroshimaphyllum crassithecum

Proheliopora kysylkumensis

Astrocerium

Hiroshimaphyllum toriyamai

Prohexagonaria

Astrocoenia

Hispanastrea

Proleptophyllia

Astrocoenia aegyptiaca

Hispaniastraea

Promargarosmilia

Astrocoenia aequibernensis

Hispaniastraea murciana

Propora

Astrocoenia aspera

Hispaniastraea ramosa

Proporella

Astrocoenia asteriscus

Holacanthia

Proporicae

Astrocoenia barranquinensis

Holacanthia sytovae

Proporidae

Astrocoenia bellensis

Holacanthopora

Proretiophyllia

Astrocoenia bistellata

Holcocystis

Proretiophyllia tianyangensis

Astrocoenia blanfordi

Holcocystis flexa

Prosmilia

Astrocoenia budaensis

Holcotrochus

Prosmilia carinata

Astrocoenia bulgarica

Holcotrochus scriptus

Prosmilia cyathophylloides

Astrocoenia calixtoensis

Holmophyllidae

Prosmilia parallela

Astrocoenia cellulata

Holmophyllum

Prosmiliinae

Astrocoenia contorta

Holocoenia indica

Protaeropoma

Astrocoenia cribellum

Holocoenia madagascariensis

Protaraea

Astrocoenia dachiardii

Holocystis

Protaraea diffluens

Astrocoenia decaphylla

Holocystis bukowinensis

Protaraea procella

Astrocoenia decaturensis

Holocystis dupini

Protaraea richmondensis

Astrocoenia dendroidea

Holocystis elegans

Protaraea richmondensis papillata

Astrocoenia dickersoni

Holocystis nomikosi

Proterophyllum

Astrocoenia dilloni

Holocystis tenuis

Protethmos

Astrocoenia dixae

Holophragma

Protethmos budaensis

Astrocoenia excavata

Holophragma calceoloides

Protethmos discus

Astrocoenia expansa

Holophragma duncanae

Protethmos griesbachi

Astrocoenia favoidea

Homalophyllinae

Protethmos oldhami

Astrocoenia gerthi

Homalophyllites

Protoaulacophyllum

Astrocoenia gibbosa

Homalophyllum

Protoaulopora

Astrocoenia gregoryi

Homalophyllum thedfordensis

Protocaninia

Astrocoenia guadalupae

Homophyllia

Protocarcinophyllum

Astrocoenia guantanamensis

Honggulosma

Protocyathactis

Astrocoenia hexactis

Horastrea

Protocyathophyllum

Astrocoenia hexamera

Hornkorallen

Protodurhamina

Astrocoenia hexaphylla

Hornsundia

Protoheliolites

Astrocoenia hexaphylloides

Hornsundia lateseptata

Protoheterastraea konosensis

Astrocoenia hispaniensis

Houchangocyathus

Protoheterastraeidae

Astrocoenia hyatti

Houchangocyathus wangi

Protoheterastrea

Astrocoenia idahoensis

Houchangocyathus yaoi

Protoheterastrea leonhardi

Astrocoenia immersa

Houchangophyllum

Protoheterastrea minor

Astrocoenia incrustans

Houchangophyllum magnum

Protoheterastrea pseudocolumellaris

Astrocoenia insignis

Houershanophyllum

Protoheterastrea trnovensis

Astrocoenia jamaicaensis

Howthia

Protoheterstraeidae

Astrocoenia japonica

Howthia suttonensis

Protoivanovia

Astrocoenia jukesbrownei

Huadianophyllidae

Protoivanovia dupliformis

Astrocoenia kunthi

Huadianophyllum

Protoivanovia pengzeensis

Astrocoenia laminosa

Huadianophyllum irregulare

Protolobophyllia deshayesiana

Astrocoenia lobatorotundata

Huadianophyllum jilinense

Protolonsdaleiastraea

Astrocoenia martini

Huananaxonia

Protolonsdaleiastraea atbassarica

Astrocoenia matheyi

Huangia

Protolonsdaleiastraea biseptata

Astrocoenia meinzeri

Huangia chuetsingensis

Protolonsdaleiastraea cargalensis

Astrocoenia minima

Huangia kanensis

Protolonsdaleiastraea complexa

Astrocoenia minutissima

Huangia misakensis

Protolonsdaleiastraea composita

Astrocoenia miocenica

Huanglongophyllum

Protolonsdaleiastraea dobrolyubovae

Astrocoenia multigranosa

Huangophyllum

Protolonsdaleiastraea gerthi

Astrocoenia nana

Huangophyllum symmetricum

Protolonsdaleiastraea gorskyi

Astrocoenia nathani

Huangophyllum yuquanense

Protolonsdaleiastraea juresanensis

Astrocoenia newtoni

Huayunophyllum

Protolonsdaleiastraea pseudowischeriana

Astrocoenia nidiformis

Huayunophyllum aequitabulatum

Protolonsdaleiastraea recedita

Astrocoenia nuevitasensis

Huayunophyllum curvatum

Protomacgeea

Astrocoenia numisma

Huayunophyllum irregulare

Protomacgeea minor

Astrocoenia oppelii

Huayunophyllum xiaganjanense

Protomichelinia

Astrocoenia ornata

Humboldtia

Protomichelinia abnormis

Astrocoenia palmata

Hunanophrentis

Protomichelinia allata

Astrocoenia parasitica

Hunanophrentis abnormis

Protomichelinia brevispinosa

Astrocoenia pattoni

Hydnophora

Protomichelinia camara

Astrocoenia pedunculata

Hydnophora ackermanni

Protomichelinia crassabnormis

Astrocoenia peruviana

Hydnophora affinis

Protomichelinia dafangensis

Astrocoenia petrosa

Hydnophora astraeoides

Protomichelinia denticulata

Astrocoenia pharensis

Hydnophora blancoensis

Protomichelinia favositoides

Astrocoenia plana

Hydnophora bronni

Protomichelinia gangiliigera

Astrocoenia portoricensis

Hydnophora crassa

Protomichelinia grandispinosa

Astrocoenia portoricoensis

Hydnophora cristatoseriata

Protomichelinia guangdeensis

Astrocoenia pseudominima

Hydnophora danae

Protomichelinia guichiensis

Astrocoenia pumpellyi

Hydnophora exesa

Protomichelinia guizhouensis

Astrocoenia ramosa

Hydnophora ferryi

Protomichelinia hanshanensis

Astrocoenia ramosa minor

Hydnophora grandis

Protomichelinia irregularis

Astrocoenia rariseptata

Hydnophora inaequalis

Protomichelinia laosensis

Astrocoenia regularis

Hydnophora incerta

Protomichelinia lepingensis

Astrocoenia retifera

Hydnophora infundibulum

Protomichelinia longyinensis

Astrocoenia reussiana

Hydnophora insignis

Protomichelinia microstoma

Astrocoenia sanctimihieli

Hydnophora longicollis

Protomichelinia multisepta

Astrocoenia scyphoidea

Hydnophora microconos

Protomichelinia multitabulata

Astrocoenia shastensis

Hydnophora oppenheimi

Protomichelinia panxianensis

Astrocoenia simplex

Hydnophora picteti

Protomichelinia siyangensis

Astrocoenia somalica

Hydnophora pilosa

Protomichelinia submicrostoma

Astrocoenia spongilla

Hydnophora plana

Protomichelinia variabilis

Astrocoenia subdecaphylla

Hydnophora provincialis

Protomichelinia wuguishanensis

Astrocoenia subreticulata

Hydnophora pulchra

Protomichelinia xinchengensis

Astrocoenia tendagurensis

Hydnophora regularis

Protopilophyllum

Astrocoenia tourtiensis

Hydnophora rudis

Protopora

Astrocoenia triboleti

Hydnophora solidior

Protoramulophyllum

Astrocoenia tuberosa

Hydnophora styriaca

Protoseris

Astrocoenia urgonensis

Hydnophora tenella

Protoseris fromenteli

Astrocoenia whitneyi

Hydnophora turbinata

Protoseris jaccardi

Astrocoenia zitteli

Hydnophora variabilis

Protoseris placenta

Astrocoeniidae

Hydnophora venusta

Protoseris recurvata

Astrocoeniina

Hydnophorabacia

Protoseris robusta

Astrocoeniinae

Hydnophorabacia variabilis

Protoseris suevica

Astrocyathus compressus

Hydnophoraraea

Protoseris waltoni

Astrocyathus geinitzi

Hydnophoraraea styriaca

Protostylophyllum

Astrocyathus incisus

Hydnophorare

Protostylophyllum bortepense

Astrogyra

Hydnophorarea

Protostylophyllum praenuntians

Astrogyra edwardsi

Hydnophorastraea

Protostylophyllum ulfati

Astrogyra orbignyi

Hydnophoromeandraraea

Prototryplasma

Astrogyropsis wellsi

Hydnophoromeandraraea magna

Protowentzelella

Astrohelia

Hydnophoromeandraraea provencensis

Protowentzelella aseptatum

Astrohelia burnsi

Hydnophoromeandraraea volzi

Protowentzelella columellata

Astrohelia neglecta

Hydnophoropsis

Protowentzelella cystosa

Astroides

Hydnophoroseris

Protowentzelella dubiosa

Astroides calycularis

Hydnophyllia

Protowentzelella gigantea

Astroides subirregularis

Hydnophyllia applanata

Protowentzelella grandis

Astroites arachnoides

Hydnophyllia collinaria

Protowentzelella hyporiphaea

Astroria

Hydnophyllia costata

Protowentzelella kunthi

Astroria affinis

Hydnophyllia eocaenica

Protowentzelella longiseptata

Astroria antiguensis

Hydnophyllia fimbriata

Protowentzelella major

Astroria astreiformis

Hydnophyllia isseli

Protowentzelella minima

Astroria ornata

Hydnophyllia longicollis

Protowentzelella noinskyi

Astroria polygonalis

Hydnophyllia malayica

Protowentzelella permica

Astroria sinensis

Hydnophyllia mirabilis

Protowentzelella perpasta

Asturiphyllum

Hydnophyllia prior

Protowentzelella regularis

Atelophyllia

Hydnophyllia rosacea

Protowentzelella shastensis

Atelophyllia clermontei

Hydnophyllia scalaria

Protowentzelella simplex

Atelophyllum

Hydnophyllia serpentinoides

Protowentzelella tschernyschewi

Athecastraea

Hydnophyllia stellata

Protowentzelella variabilis

Atopocoenia

Hydnophyllia sublabyrinthica

Protowentzellia

Atopocoenia kugleri

Hydnophyllia wollheimi

Protozaphrentidae

Atopocystis

Hydnophyllia zuberi

Protozaphrentis

Atopocystis mucronata

Hydnophyllon

Protrachypora

Atopophyllum

Hydnophyllon splendidum

Protrochiscolithus

Atopophyllum minor

Hydnoseris

Protrochiscolithus alemanensis

Atopophyllum shiqianense

Hydnoseris paragaricites

Protrochiscolithus hembrilloensis

Atractosella

Hydnoseris radiata

Protrochocyathus

Aulacophyllum

Hydrasmilia

Protrochocyathus deniseptatus

Aulastraea

Hydrasmilia fossulata

Protrochocyathus madagascariensis

Aulastraea conferta

Hydrasmilia laciana

Protrochocyathus pergratus

Aulastraea macer

Hydrasmilia ornamenta

Protrochocyathus septempartitus

Aulastraea pompeckji

Hydrasmilia rhythmica

Protrochocyathus subarcuatus

Aulastraea schaeferi

Hykeliphyllum

Provinciastraea

Aulastraea touli

Hykeliphyllum lepidum

Pruvostastraea

Aulastraea yilashanensis

Hyostragulum

Pruvostastraea crassisepta

Aulastraeopora

Ibukiphyllum

Pruvostastraea labyrinthiformis

Aulastraeopora chelussi

Icaunhelia

Pruvostastraea sikharulidzeae

Aulastraeopora deangelisi

Idiophyllum

Pruvostastraeidae

Aulastraeopora graeca

Idiophyllum rotundifolium

Psammiophora

Aulastraeopora harrisi

Idiotrochus

Psammocora

Aulastraeopora isseli

Idiotrochus australis

Psammocora (Stephanaria)

Aulastraeopora paronai

Idiotrochus emarciatus

Psammocora (Stephanaria) stellata

Aulastraeopora roveretoi

Ilariosmilia

Psammocora columna

Aulastraeopora schnauzeae

Ilariosmilia gasseri

Psammocora exesa

Aulastraeoporidae

Ilariosmilia subcurvata

Psammocora explanulata

Aulina

Ilariosmilia viai

Psammocora gasparillensis

Aulina botanica

Imennovia

Psammocora obtusangula

Aulina rotiformis

Implicophyllum

Psammocora paponica

Aulininae

Indiophyllum

Psammocora profundacella

Aulocaulis

Indomussa

Psammocora stellata

Auloclisia

Indophyllia

Psammocora superficialis

Aulocyathus

Indophyllia borneensis

Psammocora trinitatis

Aulocystella

Indophyllia cylindrica

Psammocyathus

Aulocystidae

Indosmilia

Psammocyathus pyrenaicum

Aulocystis

Indosmilia bantamensis

Psammogyra

Aulohelia

Indosmilia glabrata

Psammogyra caudata

Aulohelia irregularis

Innapora

Psammogyra choffati

Aulohelia laevis

Innixiphyllum

Psammogyra hykeli

Auloheliidae

Innixiphyllum jiangxiense

Psammogyra petitclerci

Aulokoninckophyllum

Innixiphyllum plagiusum

Psammogyra priva

Aulokoninckophyllum carinatum

Innixiphyllum wuae

Psammogyra valfinensis

Aulophyllia

Insoliphyllum

Psammogyra voltzi

Aulophyllia conica

Intersmilia

Psammohelia

Aulophyllia cornuta

Intersmilia diaboli

Psammohelia dendroidea

Aulophyllia excelsa

Intersmilia djartyrabatica

Psammohelia gibbosa

Aulophyllia subcylindrica

Intersmilia exigua

Psammohelia granulata

Aulophyllidae

Intersmiliidae

Psammohelia jaccardi

Aulophyllina

Iowaphyllum

Psammohelia pluricostata

Aulophyllinae

Iowaphyllum schlueteri

Psammophora

Aulophyllum

Ipciphyllum

Pseliophyllum

Aulopora

Ipciphyllum admirabilis

Pselophyllum

Aulopora amica

Ipciphyllum anatolicum

Pseudallotropiophyllum

Aulopora assueta

Ipciphyllum araxense

Pseudamplexophyllum

Aulopora celsa

Ipciphyllum arnouldi

Pseudamplexus

Aulopora compacta

Ipciphyllum asperum

Pseudisastraea

Aulopora enodis

Ipciphyllum bandangguanense

Pseudoacervularia

Aulopora gerthi

Ipciphyllum elegans

Pseudoacervularia pradoana

Aulopora necopina

Ipciphyllum elegantum

Pseudoagatheria

Aulopora repens

Ipciphyllum flexuosum

Pseudoagatheria hiraigaensis

Aulopora serpens

Ipciphyllum fliegeli

Pseudoamplexus

Aulopora timorica

Ipciphyllum floricolumellum

Pseudoamygdalophyllum

Aulopora umbellifera

Ipciphyllum gnomeiense

Pseudoblothrophyllum

Auloporella

Ipciphyllum grande

Pseudoblothrophyllum arrectum

Auloporicae

Ipciphyllum grandicolumnarium

Pseudoblothrophyllum helderbergium

Auloporida

Ipciphyllum gravecrassum

Pseudoblothrophyllum munnsvillium

Auloporidae

Ipciphyllum guangdongense

Pseudobradyphyllum

Aulosmilia

Ipciphyllum guizhouense

Pseudocampophyllum

Aulosmilia archiaci

Ipciphyllum heritschi

Pseudocarniaphyllum

Aulosmilia aspera

Ipciphyllum heshanense

Pseudocarniaphyllum convexum

Aulosmilia cuneiformes

Ipciphyllum huangi

Pseudocarniaphyllum jiangxiense

Aulosmilia cuneiformis

Ipciphyllum ipci

Pseudocarniaphyllum orientale

Aulostegites

Ipciphyllum irregularis

Pseudocarniaphyllum parasimplex

Aulostrotion

Ipciphyllum kezuoense

Pseudocarniaphyllum paraspiniforme

Aulostylus

Ipciphyllum laosense

Pseudocarniaphyllum undaformis

Aulozoa

Ipciphyllum naoticum

Pseudochonophyllum

Australocyathus

Ipciphyllum originale

Pseudoclaviphyllinae

Australocyathus vincentinus

Ipciphyllum persicum

Pseudoclaviphyllum

Australogyra

Ipciphyllum pingyanense

Pseudocoenia

Australomussa

Ipciphyllum regulare

Pseudocoenia annae

Australomussa rowleyensis

Ipciphyllum rudis

Pseudocoenia baltovensis

Australophyllum

Ipciphyllum saraburiense

Pseudocoenia bangoinensis

Australophyllum cyathophylloides

Ipciphyllum shiqianense

Pseudocoenia beskidena

Australophyllum soghdianum

Ipciphyllum simplex

Pseudocoenia breviseptata

Australoseris

Ipciphyllum stabilis

Pseudocoenia decipiens

Australoseris radialis

Ipciphyllum stereoseptatum

Pseudocoenia delaunayi

Avicenia

Ipciphyllum subelegans

Pseudocoenia fallax

Axinura

Ipciphyllum subtimoricum

Pseudocoenia fromenteli

Axiphoria

Ipciphyllum subtimoricum kwangsiense

Pseudocoenia hexaphyllia

Axiphyllum

Ipciphyllum tabasense

Pseudocoenia kobyi

Axisvacuus

Ipciphyllum tenuitheca

Pseudocoenia limbata

Axoclisia

Ipciphyllum timorica regulare

Pseudocoenia longiseptata

Axocricophyllum

Ipciphyllum timoricum

Pseudocoenia maxima

Axocyathus

Ipciphyllum tschernyschewi

Pseudocoenia micrommatos

Axogaster

Ipciphyllum zandaense

Pseudocoenia novemseptata

Axogaster cretacea

Ipciphyllum ziyunense

Pseudocoenia octonaria

Axolasma

Ipciphyllum zunyiense

Pseudocoenia radisensis

Axolithophyllum

Ipsiphyllum

Pseudocoenia slovenica

Axolithophyllum nandanense

Iranophylloides

Pseudocoenia splendens

Axophyllidae

Iranophylloides obesus

Pseudocoenia suboctonis

Axophyllum

Iranophylloides reticalatus

Pseudocoeniinae

Axophyllum lonsdaleiforme

Iranophylloides xizangensis

Pseudocoeniopsis

Axophyllum pseudokirsopianum

Iranophyllum

Pseudocoeniopsis jurassica

Axoseris

Iranophyllum (Iranophyllum)

Pseudocoeniopsis longiseptata

Axoseris hoernesi

Iranophyllum (Iranophyllum) amygdalophylloideum

Pseudocoeniopsis uhligi

Axosmilia

Iranophyllum (Iranophyllum) igrimjusicum

Pseudocoeniopsis wintoni

Axosmilia alpina

Iranophyllum (Iranophyllum) indicum

Pseudocolumnastrea

Axosmilia bangoinensis

Iranophyllum (Iranophyllum) splendens

Pseudocolumnastrea eyrei

Axosmilia benoisti

Iranophyllum (Iranophyllum) tunicatum

Pseudocolumnastrea yamanarii

Axosmilia bofilli

Iranophyllum (Laophyllum)

Pseudocryptophyllum

Axosmilia carrapateirensis

Iranophyllum (Laophyllum) gansuense

Pseudocycloseris

Axosmilia caudata

Iranophyllum (Laophyllum) nakamurai

Pseudocystiphyllum

Axosmilia corallina

Iranophyllum (Laophyllum) pongouaense

Pseudocystophora

Axosmilia craginiana

Iranophyllum aequabilis

Pseudocystophora complexa

Axosmilia crassa

Iranophyllum arachnoides

Pseudocystophora delicata

Axosmilia cylindrica

Iranophyllum carcinophylloides

Pseudocystophora dobrolyubovae

Axosmilia excavata

Iranophyllum cylindricum

Pseudocystophora fryi

Axosmilia extinctorium

Iranophyllum elegantum

Pseudocystophora pseudowischeriana

Axosmilia famosa

Iranophyllum gansuense

Pseudocystophora sakmarensis

Axosmilia fromenteli

Iranophyllum guizhouense

Pseudocystophora wilsoni

Axosmilia graciosa

Iranophyllum igrimjusicum

Pseudodigonophyllum

Axosmilia hayasakai

Iranophyllum pahangense

Pseudodiplocoenia

Axosmilia hemisphaerica

Iranophyllum reticulatum

Pseudodiplocoenia lazarivensis

Axosmilia hideshimaensis

Iranophyllum shirasakiense

Pseudodiplocoenia oblonga

Axosmilia infundibuliformis

Iranophyllum simplex

Pseudodiploria

Axosmilia irradians

Iranophyllum splendens

Pseudodiploria clivosa

Axosmilia kachensis

Iranophyllum spongifolium

Pseudodiploria strigosa

Axosmilia kobyi

Iranophyllum tunicatum

Pseudodorlodotia

Axosmilia marcou

Iranophyllum xainzaense

Pseudoendophyllum

Axosmilia neocomiensis

Iranophyllum zhongguoense

Pseudoendophyllum plativesiculosum

Axosmilia ngariensis

Ironella arabica

Pseudoendophyllum raclaviense

Axosmilia pumila

Ironella giseldonensis

Pseudofavia

Axosmilia renevieri

Ironella rutimeyeri

Pseudofavia adkinsi

Axosmilia sessilis

Ironella tskhanariensis

Pseudofavia grandiflora

Axosmilia sinensis

Isastraea

Pseudofavites

Axosmilia styphelos

Isastraea arachnoidea

Pseudofavites collignoni

Axosmilia turbinata

Isastraea azzarolae

Pseudofavosites

Axosmilia villersensis

Isastraea bastiani

Pseudofavosites certus

Axosmilia whitneyi

Isastraea bronni

Pseudofavosites finitimus

Axosmilia wrighti

Isastraea conferta

Pseudofavosites irregularis

Axosmiliidae

Isastraea guembeli

Pseudofavosites laibinensis

Axosmiliopsis

Isastraea hourqi

Pseudofavosites stylifer

Axotrochus

Isastraea major

Pseudofavositidae

Axotrochus outitensis

Isastraea oligocystis

Pseudoflecteria

Axuolites

Isastraea parva

Pseudofletcheria

Bacarella

Isastraea profunda

Pseudogatheria

Bacarella vipavica

Isastraea regularis

Pseudogrypophyllum

Bacillastraea

Isastraea turbinata

Pseudogrypophyllum limatum

Bacillastraea gracilis

Isastraea urgonica

Pseudoheliastraea

Baculophyllum

Isastraeidae

Pseudoheliastrea

Baikitolites

Isastrea

Pseudohexagonaria

Bainbridgia

Isastrea affinis

Pseudohuangia

Baitalites

Isastrea alimena

Pseudohuangia aberrans

Bajgolia

Isastrea angulosa

Pseudohuangia chitralica

Bajgoliidae

Isastrea austriaca

Pseudohuangia chitralicum

Baksanophyllia

Isastrea bernardi

Pseudohuangia chiuyaoshanensis

Baksanophyllia cylindrica

Isastrea bernardiana

Pseudohuangia cincta

Balanophyllia

Isastrea bernensis

Pseudohuangia collucata

Balanophyllia (Balanophyllia)

Isastrea bieskidensis

Pseudohuangia counilloni

Balanophyllia (Balanophyllia) caryophylloides

Isastrea bronni

Pseudohuangia crassa

Balanophyllia (Eupsammia)

Isastrea browni

Pseudohuangia elegans

Balanophyllia (Eupsammia) bossolensis

Isastrea cesarensis

Pseudohuangia fanchangensis

Balanophyllia (Eupsammia) cornurupicaprae

Isastrea collignoni

Pseudohuangia fashandia

Balanophyllia (Eupsammia) cylindrica

Isastrea conferta

Pseudohuangia lapparenti

Balanophyllia (Eupsammia) meneghinii

Isastrea conybearei

Pseudohuangia lipoensis

Balanophyllia (Eupsammia) pachysepta

Isastrea cowichanensis

Pseudohuangia minima

Balanophyllia (Eupsammia) praelonga

Isastrea crassa

Pseudohuangia persica

Balanophyllia (Eupsammia) sismondiana

Isastrea crassisepta

Pseudohuangia pyzhjanovi

Balanophyllia (Eupsammia) zelandiae

Isastrea cylindrica

Pseudohuangia stocklini

Balanophyllia (Eupsammia) zuffardii

Isastrea decorata

Pseudohuangia stoecklini

Balanophyllia acostae

Isastrea deligata

Pseudohuangia tabellata

Balanophyllia alta

Isastrea elegans

Pseudohuangia tsengi

Balanophyllia annularis

Isastrea eucystis

Pseudohuangia wengchengense

Balanophyllia armata

Isastrea excentrica

Pseudoironealla

Balanophyllia augustinensis

Isastrea explanata

Pseudoironella

Balanophyllia australiensis

Isastrea explanulata

Pseudoironella regularis

Balanophyllia basedowi

Isastrea exserta

Pseudokuma

Balanophyllia bavarica

Isastrea fallax

Pseudomicrocroplasma

Balanophyllia besairiei

Isastrea favosiformis

Pseudomicroplasma

Balanophyllia blakeleyensis

Isastrea fischeri

Pseudomphyma

Balanophyllia calyculus

Isastrea fromenteli

Pseudomucophyllum

Balanophyllia campanulata

Isastrea goldfussi

Pseudomultithecopora

Balanophyllia cauliculata

Isastrea gourdani

Pseudomultithecopora microtudilaris

Balanophyllia caulifera

Isastrea greppini

Pseudomyriophyllia

Balanophyllia caulifera multigranosa

Isastrea gresslyi

Pseudomyriophyllia carpathica

Balanophyllia clarendonensis

Isastrea guembelii

Pseudomyriophyllia oshimaensis

Balanophyllia complanata

Isastrea haueri

Pseudomyriophyllia turnsekae

Balanophyllia compressa

Isastrea helianthoides

Pseudopavona

Balanophyllia concinna

Isastrea hemisphaerica

Pseudopavonidae

Balanophyllia conica

Isastrea hourcqi

Pseudopavoninae

Balanophyllia conradi

Isastrea incerta

Pseudopetraia

Balanophyllia cornurupicaprae

Isastrea irregularis

Pseudophaulactis

Balanophyllia cowlitzensis

Isastrea kosodeensis

Pseudopilophyllum

Balanophyllia cumingii

Isastrea labyrinthica

Pseudopilophyllum elegestum

Balanophyllia cylindrica

Isastrea limitata

Pseudopisthophyllum

Balanophyllia desmophyllum

Isastrea marcoui

Pseudopisthophyllum berckhemeri