'._('einklappen').'
 

Kazakovit - Chibiny (Khibiny)

Sammler Zusammenfassung

Chemische Formel Na6(Mn,H2)TiSi6O18
Farbe hellgelb
Strichfarbe weiß
Mohshärte 4
Kristallsystem trigonal, R3m