'._('einklappen').'
 

Komarovit - Chibiny (Khibiny)

Sammler Zusammenfassung

Chemische Formel (Ca,Mn,Na)2Nb4Si4O12O2(OH,F)4·7H2O
Farbe blassrosa
Strichfarbe weiß
Mohshärte 1.50 - 2.00
Kristallsystem orthorhombisch,