'._('einklappen').'
 

Dana 8 Systematik

44 Antimonates

44.02 Antimonates A (X2 O6)

44.02.01 Bystromite Group

Byströmit MgSb2O6 tetragonal P42/mnm 4/mmm 44.02.01.01
Ordoñezit ZnSb2O6 tetragonal P42/mnm 4/mmm 44.02.01.02
Tripuhyit Fe3+Sb5+O4 tetragonal P42/mnm 4/mmm 44.02.01.03Mineralsystematik-Übersicht