https://www.edelsteine-neuburg.de
https://www.mineraliengrosshandel.com
https://www.mineralbox.biz
https://www.mineral-bosse.de
'._('einklappen').'
 

Hoelzel Classification

4 OXIDES

4.G Vanadin, Uranyl Oxides and Hydroxides

4.GA Vanadin Oxides and Hydroxides, VBronzes

4.GA.1 Mean Valency for V: 3 Simplotite-Group

Simplotite CaV44+O9·5H2O monoklin 4.GA.100

4.GA.2 Mean Valency for V: 3.5 Häggite-Group

Häggite V2O2(OH)3 monoklin C2/m 2/m 4.GA.200

4.GA.3 Mean Valency for V: 4 without Cations

Lenoblite V4+2O4·2H2O orthorhombisch P212121 222 4.GA.300
Doloresite V4+3O4(OH)4 monoklin C2/m 2/m 4.GA.320
Duttonite V4+O(OH)2 monoklin I2/c 2/m 4.GA.340
Cavoite Ca[V34+O7] orthorhombisch Pnam mmm 4.GA.370
Bassoite SrV3O7·4H2O monoklin P21/m 2/m 4.GA.380

4.GA.4 Mean Valency for V: >4 and <5 without Cations

Vanoxite [V44+V25+O13]·8H2O 4.GA.400

4.GA.5 Mean valency for V: >4 and <5 with Cations

Sherwoodite Ca4.5AlV4+2V5+12O40·28H2O tetragonal I41/amd 4/mmm 4.GA.500
Satpaevite Al12V24+V65+O37·30H2O 4.GA.540

4.GA.6 Valency for V: 5 Hummerite-Group

Hummerite KMgV55+O14·8H2O triklin P1 1 4.GA.600
Magnesiopascoite Ca2Mg[V10O28]·16H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.602
Lasalite Na2Mg2[V5+10O28]·20H2O monoklin 4.GA.605
Huemulite Na4MgV10O28·24 H2O triklin P1, P1 1, 1 4.GA.610
Rakovanite (NH4)3Na3[V10O28]·12H2O monoklin P21/n 2m 4.GA.615
Gunterite Na4Ca[V10O28]·20H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.617
Vanalite NaAl8V10O38·30H2O monoklin P2/m 2/m 4.GA.620
Hughesite Na3Al(V5+10O28)·22H2O triklin P1 1 4.GA.630
Postite Mg(H2O)6Al2(OH)2(H2O)8(V10O28)·13H2O orthorhombisch Pccn mmm 4.GA.635
Munirite NaV5+O3·1.9H2O monoklin P21/a 2/m 4.GA.640
Dickthomssenite Mg[V25+O6]·7H2O monoklin C2/c 2/m 4.GA.645
Ansermetite MnV2O6 · 4 H2O monoklin C2/c 2/m 4.GA.648
Metarossite CaV2O6·2H2O triklin P1 1 4.GA.650
Rossite CaV2O6·4H2O triklin P1 1 4.GA.655
Metadelrioite CaSrV2O6(OH)2 triklin P1, P1 1, 1 4.GA.660
Delrioite CaSrV2O6(OH)2·3 H2O monoklin Ia, I2/a m, 2/m 4.GA.665
Alvanite ZnAl4(V5+O3)2(OH)12·2H2O monoklin P21/n 2/m 4.GA.670
Ankinovichite (Ni,Zn)Al4[(OH)12|V25+O6].2½ H2O monoklin P21/n 2/m 4.GA.675
Calciodelrioite Ca(VO3)2·4H2O monoklin I2/a 2/m 4.GA.675
Pascoite Ca3V5+10O28·17H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.680
Nashite Na3Ca2([V5+9V4+]O28)·24H2O monoklin P21/n 2/m 4.GA.685

4.GA.7 Fibrous Bronzes Hewettite-Group

Metahewettite CaV65+O16·3H2O monoklin A2/m 2/m 4.GA.700
Hewettite CaV65+O16·9H2O monoklin P21/m 2/m 4.GA.710
Hendersonite Ca1.3(V5+,V4+)6O16·6H2O orthorhombisch Pnam, Pna21 mmm, mm2 4.GA.740
Ronneburgite K2Mn2+[V4O12] monoklin P21/n 2/m 4.GA.770
Grantsite NaCa(V5+,V4+)6O16·4H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.780
Barnesite (Na,Ca)2V65+O16·3H2O monoklin P2/m 2/m 4.GA.790

4.GA.8 Fibrous Bronzes Straczekite-Group

Straczekite (Ca,K,Ba)2(V5+,V4+)8O20·3H2O monoklin 4.GA.800
Fernandinite (Ca,Na,K)0.9(V5+,V4+,Fe2+,Ti)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.810
Corvusite (Na,Ca)(V5+,V4+,Fe2+)8O20·4H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.820
Bariandite Al0.6(V5+,V4+)8O20·9H2O monoklin C2/c 2/m 4.GA.840
Bokite (Al,Fe,K)1.3(V5+,V4+,Fe3+)8O20·7.5H2O monoklin 4.GA.860
Kazakhstanite Fe53+V34+V125+O39(OH)9·9H2O monoklin Cc, C2/c m, 2/m 4.GA.880

4.GA.9 Other Bronze Types

Shcherbinaite V2O5 orthorhombisch Pmmn mmm 4.GA.900
Metamunirite NaV5+O3 orthorhombisch Pnma mmm 4.GA.910
Fervanite Fe3+4V5+4O16·5H2O monoklin 4.GA.920
Navajoite (V5+,Fe3+)10O24·12H2O monoklin C2/m 2/m 4.GA.930
Bannermanite (Na,K)xVx4+V6-x5+O15 monoklin C2/m 2/m 4.GA.940
Melanovanadite Ca(V25+V24+)O10·5H2O triklin P1 1 4.GA.980Mineralsystematik-Übersicht