'._('einklappen').'
 

Hölzel Systematik

9 Silikate

9.C Ringsilikate (Cyclosilikate)

9.CB [Si4O12]8-,[Si4O10]4--Ringe

9.CB.1 Papagoit-Gruppe

Papagoit CaCuAlSi2O6(OH)3 monoklin C2/m 2/m 9.CB.100
Baotit Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl tetragonal I41/a 4/m 9.CB.130
Ashburtonit HPb4Cu42+Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl tetragonal I4/m 4/m 9.CB.150
Kainosit-(Y) Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)·H2O orthorhombisch Pmnb mmm 9.CB.160
Bobmeyerit Pb4Al4(Si4O12)(OH)11Cl(H2O) orthorhombisch Pnnm mmm 9.CB.170
Verplanckit Ba4Mn2+2Si4O12(OH,H2O)3Cl3 hexagonal P6/mmm 6/mmm 9.CB.180

9.CB.2 Taramellit-Gruppe

Taramellit Ba4(Fe3+,Ti,Fe2+,Mg)4(B2Si2O27)O2Clx orthorhombisch Pmmn mmm 9.CB.200
Titantaramellit Ba4(Ti,Fe3+,Fe2+,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx orthorhombisch Pmmn mmm 9.CB.210
Nagashimalit Ba4(V3+,Ti)4(O,OH)2[B2Si8O27]Cl orthorhombisch 2/m 9.CB.220
Cerchiaraite-(Mn) Ba4(Mn3+,Fe3+,Al)4[Cl|O3|(OH)3|Si2O3(OH)4|Si4O12] tetragonal I4/mmm 4/mmm 9.CB.240
Cerchiarait-(Al) Ba4Al4O3(OH)3(Si4O12)[Si2O3(OH)4]Cl tetragonal I4/mmm 4/mmm 9.CB.242
Cerchiarait-(Fe) Ba4Fe3+4O3(OH)3(Si4O12)[Si2O3(OH)4]Cl tetragonal I4/mmm 4/mmm 9.CB.244
Strakhovit NaBa3Mn22+Mn23+[O2|(F,OH)|Si2O7|Si4O10(OH)2]·H2O orthorhombisch Pnma mmm 9.CB.260

9.CB.3 Joaquinit-Gruppe

Joaquinit-(Ce) NaBa2Fe2+Ti2Ce2(Si4O12)2O2(OH)·H2O monoklin C2 2 9.CB.300
Byelorussit-(Ce) NaBa2(Ce,La)2Mn2+Ti2Si8O26(F,OH)·H2O orthorhombisch Ama2 mm2 9.CB.305
Strontiojoaquinit Sr2Ba2(Na,Fe2+)2Ti2Si8O24(O,OH)2·H2O monoklin Pm, P2, P2/m m, 2, 2/m 9.CB.310
Orthojoaquinit-(Ce) Ba2NaCe2Fe2+Ti2Si8O26(O,OH)·H2O orthorhombisch Ccmm mmm 9.CB.350
Orthojoaquinit-(La) NaBa2(La,Ce)2Fe2+(Ti,Nb)2[(O,OH,F)3|(Si4O12)2]·H2O orthorhombisch Ccmm mmm 9.CB.355
Bario-Orthojoaquinit (Ba,Sr)4Fe2+2Ti2Si8O26·H2O orthorhombisch Cc2m mm2 9.CB.370

9.CB.4 Labuntsovit-Gruppe - Monoclinic, c=~~15

Labuntsovit-Mn Na4K4Mn2+2Ti8O4(Si4O12)4(OH)4·10-12H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.400
Organovait-Zn K2Zn(Nb,Ti)4[(O,OH)2|Si4O12]2·5-6H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.430
Organovait-Mn K2MnNb4(Si4O12)2O4·5-7H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.440
Parakuzmenkoit-Fe (K,Ba)8Fe4Ti16(Si4O12)8(OH,O)16·20-28H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.460
Paratsepinit-Ba (Ba,Na,K)2-x(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·4H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.470
Paratsepinit-Na (Na,Sr,K,Ca)7(Ti,Nb)8[Si4O12]4(O,OH)8·nH2O n 8 monoklin C2/m 2/m 9.CB.490

9.CB.5 Labuntsovite-Subgroup - Monoclinic, c=~~8

Tsepinit-Na (Na,H3O,K,Sr,Ba,☐)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O monoklin Cm m 9.CB.500
Tsepinit-K (K,Ba,Na)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O monoklin Cm m 9.CB.505
Tsepinit-Ca (Ca,K,Na)2(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·4H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.507
Tsepinit-Sr (Sr,Ba,K)(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O monoklin Cm m 9.CB.508
Vuoriyarvit-K (K,Na,☐)12Nb8(Si4O12)4O8·12-16H2O monoklin Cm m 9.CB.510
Lemmleinit-K Na4K8Ti8(Si4O12)4(OH,O)8·8H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.520
Lemmleinit-Ba Na4K4Ba2Ti8(Si4O12)4(OH,O)8·8H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.530
Gutkovait-Mn CaK2Mn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·5H2O monoklin Cm m 9.CB.550
Alsakharovit-Zn NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O monoklin Cm m 9.CB.555
Neskevaarait-Fe K3Na2Fe2+(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2·5-6H2O monoklin Cm m 9.CB.557
Kuzmenkoit-Mn K2MnTi4(Si4O12)2(OH)4·5-6H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.560
Gjerdingenit-Ca K2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·6H2O monoklin 2/m 9.CB.561
Gjerdingenit-Na K2Na2(Nb,Ti)4[(OH,O)2|Si4O12]2·5H2O monoklin 2/m 9.CB.562
Gjerdingenit-Fe K2(Fe2+,Mn2+)(Ti,Nb)4[(O,OH)2|Si4O12]2·7-8H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.563
Gjerdingenit-Mn K2Mn(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·6H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.564
Kuzmenkoit-Zn K2ZnTi4(Si4O12)2(OH)4·6-8H2O monoklin Cm m 9.CB.565
Lepkhenelmit-Zn Ba2Zn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O monoklin Cm m 9.CB.566
Labuntsovit-Mg Na4K4Mg2Ti8O4(Si4O12)4(OH)4·10-12H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.570
Labuntsovit-Fe Na4K4Fe2+2Ti8O4(Si4O12)4(OH)4·10-12H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.580
Karupmøllerit-Ca (Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.590
Burovait-Ca (K,Na,Sr,Ba)4Ca2(Ti,Nb)8[Si4O12]4(OH,O)8·12H2O monoklin C2/m 2/m 9.CB.592

9.CB.6 Labuntsovite-Subgroup - Orthorhombic

Nenadkevichit Na6-8(Nb,Ti)4[(OH,O)2|Si4O12]2·8H2O orthorhombisch Pbam mmm 9.CB.600
Korobitsynit Na6-8(Ti,Nb)4[(OH,O)2|Si4O12]2·8H2O orthorhombisch Pbam mmm 9.CB.640

9.CB.8 Ekanit-Gruppe

Ekanit ThCa2Si8O20 tetragonal I422 422 9.CB.800
Turkestanit Th(Ca,Na)2(K,)Si8O20•nH2O tetragonal P4/mcc 4/mmm 9.CB.810
Steacyit Th(Ca,Na)2K1-xSi8O20 tetragonal P4/mcc 4/mmm 9.CB.820
Iraqit-(La) K(La,Ce,Th)2(Ca,Na)4(Si,Al)16O40 tetragonal P4/mcc 4/mmm 9.CB.830
Arapovit (U,Th)(Ca,Na)2(K1-xx)Si8O20·H2O tetragonal P4/mcc 4/mmm 9.CB.840

9.CB.9 Eight-membered Rings - Muirit-Gruppe

Muirit Ba10Ca2Mn2+TiSi10O30(OH,Cl,F)10 tetragonal P4/mmm 4/mmm 9.CB.900
Megacyclit KNa8Si9O18(OH)9·19H2O monoklin P21/c 2/m 9.CB.930Mineralsystematik-Übersicht