'._('einklappen').'
 

Alle Mineralien, Synonyme und Varietäten mit Buchstabe = V.

Sprachunabhängig Alle Mineralnamen (nicht nur gültige)

Vaesit   Vauquelinit   Vistepit
Västmanlandit-(Ce)   Vauxit   Vitimit
Västmanlandit-Gruppe Vavřínit Vitusit-(Ce)  
Väyrynenit   Veatchit   Vivianit  
Vajdakit   Veatchit-A   Vladimirit  
Valchovit   Veatchit-p Vladimirivanovit
Valentinit   Veblenit Vladkrivovichevit
Valleriit   Veenit   Vladykinit  
Valleyit Velikit Vlasovit  
Vanackerit Vendidait   Vlodavetsit
Vanadat-, Arsenat-Granate, Berzeliit-Gruppe (Z-Ladung 15) Verbeekit Vochtenit
Vanadinit   Verbierit Voggit
Vanadio-Laumontit Verdelith   Voglit  
Vanadio-Oxy-Dravit Vergasovait Volaschioit
Vanadiokarpholith   Vermiculit   Volborthit  
Vanadium   Vernadit   Volkonskoit  
Vanadium-Oxy-Chrom-Dravit Verneit Volkovskit  
Vanadium-Pargasit Verplanckit Voloshinit
Vanadoallanit-(La)   Versiliait   Voltait  
Vanadoandrosit-(Ce) Vertumnit   Voltait-Gruppe
Vanadomagnetit Vertushkovit Voltzit
Vanadomalayait   Veselovskýit   Volynskit
Vanalit Vésigniéit   Vonbezingit
Vanarsit Vestait Vondechenit  
Vandenbrandeit   Vesuvianit   Vonsenit  
Vandendriesscheit   Vesuvianit-Gruppe Vorlanit
Vanderheydenit Veszelyit   Voronkovit
Vandermeerscheit   Viaeneit Vorontsovit  
Vaniniit Vicanit Voudourisit
Vanmeersscheit   Vicanit-(Ce)   Vozhminit
Vanoxit Vigezzit   Vránait
Vantasselit   Vigrishinit Vrbait  
Vanthoffit Vihorlatit   VSV-Zeolith-Strukturgruppe
Vanuralit   Viitaniemiit   Vuagnatit  
Vanuranylit Vikingit   Vulcanit
Vanuxemit Villamanínit   Vuonnemit  
Vapnikit Villiaumit   Vuorelainenit
Vapnikit-Subgruppe Villyaellenit   Vuoriyarvit-Gruppe
Varennesit   Vimsit Vuoriyarvit-K  
Variscit   Vincentit Vurroit
Varlamoffit   Vinciennit Vyacheslavit  
Varulith Vinogradovit   Vyalsovit
Vashegyit   Violan   Vymazalováit
Vasilit Violarit   Vysokýit  
Vasilseverginit Virgilit Vysotskit
Vasilyevit Viseit   Vyuntspakhkit-(Y)  
Vaterit   Vishnevit  
Vaughanit Vismirnovit

Mineralien nach Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z andere