GoethitGoethit
3 mm Goethit-Nadeln auf Rauchquarz von Nasik, Indien
Copyright: thannator