RimkorolgitRimkorolgit
Bildbreite: 3 mm; Fundort: Zheleznyi Mine, Kovdor Massif, Kola, Russland
Copyright: Stephan Wolfsried