Limonit auf QuarzLimonit auf Quarz
Fundort: Banska Stiavnica (Schemnitz), Banska Bystrica, Slowakei
Copyright: Vitezslav Snasel