ZoisitZoisit
Bildbreite: 50 mm; Fundort: Khit, Karelien, Russland
Copyright: Pavel M. Kartashov