TopazTopaz
Topaz crystals on Smoky Quartz, from Sherlovaya Gora, Adun-Cholon Range, Nerchinsk Gem mines, Chitinskaya Oblast, Zabaykalye, Eastern-Siberian Region, Russia; Size 65 x 58 x 40 mm
Copyright: pegmatite
Sammlung: pegmatite