Conquistadoren beim SilbergeldzählenConquistadoren beim Silbergeldzählen
Zeichnung von Huaman Poma de Ayala, 1615
Copyright: Public Domain