Ivanyukit-NaIvanyukit-Na
Bildbreite: 1,5 mm; Fundort: Koashva, Khibiny, Kola, Russland
Copyright: Stephan Wolfsried