YttroepidotYttroepidot
Größe des Kristallfragments: 11 x 5 cm; Fundort: Slyudorudnik Mine, Kyschtym, Oblast Tscheljabinsk, Russland; Funddatum: 2012
Copyright: Pavel M. Kartashov
Sammlung: Pavel Kartashov