EpidoteEpidote
Aesthetic specimen of epidote with quartz, from Dashkesan Co-Fe deposit, Dashkesan, Azerbaijan; Size 50 x 45 x 21 mm
Copyright: pegmatite
Sammlung: pegmatite