Rutil  xx  von der Seebachplaiken, ObersulzbachtalRutil xx von der Seebachplaiken, Obersulzbachtal
Mineralien: Rutil -xx (golden-nadelige xx); Fundort: Seebachplaiken, Obersulzbachtal, Salzburg, Österreich; Bestimmung: optisch Bestimmt WF; Bildbreite: 1,65 mm
Copyright: Florian
Sammlung: Florian