Mimetesit xxMimetesit xx
FO: Mapimi/Mexiko; Bildbreite ca. 8mm
Copyright: etalon
Sammlung: etalon