ErythriteErythrite
Mina de les Ferreres (level 1), Rocabruna, Camprodon, el Ripollès, Girona, Catalunya, Spain. FoV: 1.5 mm.
Copyright: J. Soldevilla
Sammlung: J. Rosell