PrasemPrasem
Prasem aus der Inneren Mongolei - China. Huanggang Mine. Ca. 65 x 29 x 32 mm - 51 gr.
Copyright: Sandbild
Sammlung: Sandbild