HjalmaritHjalmarit
blauer körniger Hjalmarit, Långban, Schweden; BB ~ 2 cm
Copyright: Joy Desor