Chabasit, Bildbreite 5mmChabasit, Bildbreite 5mm
Vechec, Slanske vrchy, Presovsky kraj., Slowakei
Copyright: khm
Sammlung: khm